فراخوان مقاله مجله پژوهش های فلسفی

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله مجله پژوهش های فلسفی

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز برای تابستان ۱۴۰۱  با همکاری علمی دانشگاه فرهگیان تبریز منتشر می­­کند.

این ویژه نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. شماره فارسی در تابستان و شماره انگلیسی در پاییز.

سردبیر افتخاری این ویژه نامه  را دکتر خسرو باقری نوع پرست استاد دانشگاه تهران بر عهده دارند.

محورهای عمده فراخوان

·         جدیدترین تعریف ها مفهوم پردازی ها از فلسفه تعلیم و تربیت

·         هدف آموزش در حیطه های دانش

·         فلسفه و افزایش عقلانیت اجتماعی

·         فلسفه برای کودکان

·         روش سقراطی: آری یا نه؟

·         همدلی و اخلاق در تعلیم آموزش

·         تعلیم و تربیت نو پراگماتیستی پراگماتیکی

·         تعلیم و تربیت فمینیستی

·         تعلیم و تربیت پست مدرن

·         آموزش آنلاین و قدرت تفکرورزی مخاطب

·         نوآوری ها در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

·         نقش زبان در  علوم تربیتی جدیدترین دیدگاه ها و مکاتب در فلسفه تعلیم و تربیت

·         تعلیم و تربیت از منظر فیلسوفان اسلامی

·         The latest definitions conceptualizations of the philosophy of education

·         The purpose of education in the fields of knowledge

·         Philosophy and increasing social rationality Philosophy for children

·         Socratic Method: yes or no?

·         Empathy and ethics morality in education

·         New-pragmatist Pragmatic education

·         Feminist education

·         Postmodern education

·         online education and the thinking power of the audience

·         Innovations in the philosophy of Islamic education

·         The role Philosophy of language in educational sciences

·         The latest views and schools in the philosophy of education

توجه: نویسندگان محترم می توانند بطور کلی مقالات مرتبط با فلسفه و تعلیم تربیت مشابه با محورهای فراخوان را نیز ارسال فرمایند.

فرصت ارسال مقالات فارسی ۳۱ تیر ۱۴۰۱

فرصت ارسال مقالات انگلیسی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

توجه: مقالات بایستی حداکثر در ۷۰۰۰ هزار کلمه با رویکرد تحلیلی و کیفی ارسال شوند و اگر مقاله ای رویکرد کمی و آماری نیز داشته باشد حتما نتیجه گیری و یافته های نظری آن مبتنی بر رویکرد فلسفی باشند.

نحوه ارسال مقاله: از طریق سایت مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز (www.philosophy.Tabrizu.ac.ir  )

ایمیل مجله : philosophy@Tabrizu.ac.ir

تلفن دفتر مجله: ۰۴۱۳-۳۳۹۲۱۳۱

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.