فراخوان مقاله

فراخوان مقاله مجله پژوهش های فلسفی

مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز برای تابستان ۱۴۰۱  با همکاری علمی دانشگاه فرهگیان تبریز منتشر می­­کند.

این ویژه نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد. شماره فارسی در تابستان و شماره انگلیسی در پاییز.

سردبیر افتخاری این ویژه نامه  را دکتر خسرو باقری نوع پرست استاد دانشگاه تهران بر عهده دارند.

محورهای عمده فراخوان

·         جدیدترین تعریف ها مفهوم پردازی ها از فلسفه تعلیم و تربیت

·         هدف آموزش در حیطه های دانش

·         فلسفه و افزایش عقلانیت اجتماعی

·         فلسفه برای کودکان

·         روش سقراطی: آری یا نه؟

·         همدلی و اخلاق در تعلیم آموزش

·         تعلیم و تربیت نو پراگماتیستی پراگماتیکی

·         تعلیم و تربیت فمینیستی

·         تعلیم و تربیت پست مدرن

·         آموزش آنلاین و قدرت تفکرورزی مخاطب

·         نوآوری ها در فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

·         نقش زبان در  علوم تربیتی جدیدترین دیدگاه ها و مکاتب در فلسفه تعلیم و تربیت

·         تعلیم و تربیت از منظر فیلسوفان اسلامی

·         The latest definitions conceptualizations of the philosophy of education

·         The purpose of education in the fields of knowledge

·         Philosophy and increasing social rationality Philosophy for children

·         Socratic Method: yes or no?

·         Empathy and ethics morality in education

·         New-pragmatist Pragmatic education

·         Feminist education

·         Postmodern education

·         online education and the thinking power of the audience

·         Innovations in the philosophy of Islamic education

·         The role Philosophy of language in educational sciences

·         The latest views and schools in the philosophy of education

توجه: نویسندگان محترم می توانند بطور کلی مقالات مرتبط با فلسفه و تعلیم تربیت مشابه با محورهای فراخوان را نیز ارسال فرمایند.

فرصت ارسال مقالات فارسی ۳۱ تیر ۱۴۰۱

فرصت ارسال مقالات انگلیسی تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

توجه: مقالات بایستی حداکثر در ۷۰۰۰ هزار کلمه با رویکرد تحلیلی و کیفی ارسال شوند و اگر مقاله ای رویکرد کمی و آماری نیز داشته باشد حتما نتیجه گیری و یافته های نظری آن مبتنی بر رویکرد فلسفی باشند.

نحوه ارسال مقاله: از طریق سایت مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز (www.philosophy.Tabrizu.ac.ir  )

ایمیل مجله : philosophy@Tabrizu.ac.ir

تلفن دفتر مجله: ۰۴۱۳-۳۳۹۲۱۳۱

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید