فراخوان طرح پژوهشی

شناسایی وضعیت موجود و پیشنهاد سبک رهبری مناسب شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان در نظر دارد طرح مطالعاتی با عنوان “شناسایی وضعیت موجود و پیشنهاد سبک رهبری مناسب شهرداری اصفهان” را با بهره‌گیری از مجریان توانمند پژوهشی، بر اساس  RFPپیوست اجرا نماید. بر این اساس خواهشمند است در صورت تمایل پیشنهاد‌یه‌های مربوطه در بخش فنی را براساس راهنمای نحوه ارایه پیشنهادیه (پیوست) که در سایت “my.isfahan.ir” بخش “آموزش، پژوهش و فرهنگ” در قسمت فراخوان طرح‌های پژوهشی قرار دارد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه به تاریخ ۲۱‏‏‏‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی (لوح فشرده) تکمیل و به همراه نامه روکش (صفحه نخست راهنمای ارائه پیشنهادیه) برای مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ارسال نمایید. پس از ارزیابی کیفی و فنی، مشاور ذیصلاح انتخاب خواهد شد.

نکته:

‏‏‏‏‏- شهرداری اصفهان در رد و قبول هر یک از پیشنهاد‌ها مختار می‌باشد.

دانلود RFP 
دانلود راهنمای فراخوان
‏‏‏‏‏- لازم است اطلاعات شرکت‌ها و موسسات متقاضی در سایت https:‏/‏/rasm.io  به روز باشد.

تلفن: ۳۲۳۴۴۶۶۱‏‏-۰۳۱
فکس: ۳۲۳۴۰۱۳‏‏-۰۳۱
آدرس: اصفهان – خیابان آیت ا… طیب- معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی
صندوق پستی: ۴۷۴۱۱‏‏-۸۱۳۶۷

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید