فراخوان طرح پژوهشی

مطالعه تاثیرات فرهنگی اجتماعی پیاده راه چهارباغ عباسی (متفا)

شهرداری اصفهان در نظر دارد طرح مطالعاتی با عنوان “مطالعه تاثیرات فرهنگی اجتماعی پیاده راه چهارباغ عباسی (متفا)” را با بهره‌گیری از مجریان توانمند پژوهشی، بر اساس  RFPپیوست اجرا نماید. بر این اساس خواهشمند است در صورت تمایل پیشنهاد‌یه‌های مربوطه در بخش فنی را براساس راهنمای نحوه ارایه پیشنهادیه (پیوست) که در سایت “my.isfahan.ir” بخش “آموزش، پژوهش و فرهنگ”در قسمت فراخوان طرح‌های پژوهشی قرار دارد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه به تاریخ ۳۱‏‏‏‏/۵‏‏‏/۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی (لوح فشرده) تکمیل و به همراه نامه روکش (صفحه نخست راهنمای ارائه پیشنهادیه) برای مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ارسال نمایید. پس از ارزیابی کیفی و فنی، مشاور ذیصلاح انتخاب خواهد شد.

نکته:

‏‏- شهرداری اصفهان در رد و قبول هر یک از پیشنهاد‌ها مختار می‌باشد.

‏‏- لازم است اطلاعات شرکت‌ها و موسسات متقاضی در سایت  https:‏/‏/rasm.io به روز باشد.

دانلود RFP 
دانلود راهنمای فراخوان 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید