فراخوان طرح‌های پژوهشی

بررسی راهکارهای افزایش قابلیت و ظرفیت ماشین های جمع آوری پسماند خشک و تر

شهرداری اصفهان در نظر دارد با بهره­ گیری از مجریان توانمند پژوهشی، طرح مطالعاتی با عنوان ” بررسی راهکارهای افزایش قابلیت و ظرفیت ماشین‌های جمع آوری پسماند خشک و تر” را بر اساس RFPپیوست به فراخوان گذارد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید در صورت تمایل پیشنهادهای مربوطه صرفا در قالب پاکت الف‏‏- شامل: ۱‏‏- مدارک مربوط به اطلاعات  و تعهدات حقوقی ۲‏‏- مدارک مربوط به توان مدیریتی و اجرایی ۳‏‏- مدارک مربوط به توان فنی (تعریف پروژه تخصص مورد نیاز­، زمان بندی انجام پژوهش و ساختار تیم اجرایی­) که جزئیات فراخوان و راهنمای نحوه ارائه پیشنهاد در سایت” my.isfahan.ir”  بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ در قسمت فراخوان طرح‌های پژوهشی قرار دارد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۵‏/۰۴‏/۱۴۰۰ تکمیل و به مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول کیفیت – هزینه  QCBS  است. لازم به ذکر است پاکت ب‏‏- شامل تحلیل های مالی در این مرحله دریافت نمی‌گردد و پس از ارزیابی فنی، در صورت کسب حد نصاب فنی پیشنهاد مالی دریافت خواهد شد.

نکته : شهرداری اصفهان در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .

لازم به ذکر است تمامی مستندات پاکت الف به صورت فایلCD  در پاکت ارسالی قرار گرفته و مستندات فیزیکی در تمام صفحات مهمور و امضا گردد.
دانلود RFP 
دانلود راهنمای فراخوان 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید