كارگاه تئوری و عملی نوروایمونوسایكواونكوژنتیك برگزار می شود

http://www.nigeb.ac.ir/image/journal/article?img_id=187609&t=1327096333676نخستین كارگاه تئوری و عملی نوروایمونوسایكواونكوژنتیك 3 تا 5 اسفند ماه در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهش کشور به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زیست فناوری، مقدمه ای بر بیماری های سرطان، مقدمه ای بر ژنتیك مولكولی، تغییرات بیان ژن های عصبی در بیماری های سرطان، تعیین توالی ژنی و آنالیز آماری از جمله سرفصل هایی است كه دراین كارگاه آموزشی به آنها پرداخته می شود.

علاقمندان تا بیستم بهمن ماه فرصت دارند برای حضور در این كارگاه تئوری و عملی ثبت نام كنند.

این كارگاه با همكاری مركز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ، انستیتو روانپزشكی تهران- دانشگاه علوم پزشكی تهران و مركز منطقه ای سازمان بهداشت جهانی در بهداشت اعصاب و روان برگزار می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید