فراخوان پژوهشي

فراخوان پژوهشی «بررسی تاثیرات نور و نورپردازی بر فضای سبز و اکوسیستم شهر اصفهان»

شهرداری اصفهان در نظر دارد با بهره­‌گیری از مجریان توانمند پژوهشی، طرح مطالعاتی با عنوان ” پروژه بررسی تأثیرات نور و نورپردازی بر فضای سبز و اکوسیستم شهر اصفهان را بر اساس RFPپیوست به فراخوان گذارد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید در صورت تمایل پیشنهادهای مربوطه صرفاً در قالب پاکت الف‏- شامل: ۱‏- مدارک مربوط به اطلاعات  و تعهدات حقوقی ۲‏- مدارک مربوط به توان مدیریتی و اجرایی ۳‏- مدارک مربوط به توان فنی (تعریف پروژه تخصص مورد نیاز­، زمان بندی انجام پژوهش و ساختار تیم اجرایی­) که جزئیات فراخوان و راهنمای نحوه ارائه پیشنهاد در سایت” my.isfahan.ir  بخش آموزش و پژوهش و فرهنگ در قسمت فراخوان طرح‌های پژوهشی قرار دارد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۹‏/۱‏/۱۴۰۰ تکمیل و به مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول کیفیت – هزینه  QCBS  است. لازم به ذکر است پاکت ب‏- شامل تحلیل های مالی در این مرحله دریافت نمی گردد و پس از ارزیابی فنی، در صورت کسب حد نصاب فنی پیشنهاد مالی دریافت خواهد شد.

نکته : شهرداری اصفهان در رد و قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد .

  لازم به ذکر است تمامی مستندات پاکت الف به صورت فایلCD در پاکت ارسالی قرار گرفته و مستندات فیزیکی در تمام صفحات مهمور و امضاء گردد.

تلفن ۳۲۳۴۴۶۶۱‏-۰۳۱  نمابر: ۳۲۳۴۴۰۱۳‏-۰۳۱     پست الکترونیکی : pajoohesh@isfahan.ir

آدرس: اصفهان – خیابان آیت ا…طیب‏- معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی – دبیرخانه – کد پستی ۴۷۴۱۱‏-۸۱۳۶۷

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید