فراخوان پروژه پژوهشی

بررسی مطالعات پشتیبان به منظور تدوین کدهای رفتاری شهرداری اصفهان (فاز اول)

شهرداری اصفهان در نظر دارد با بهره‌گیری از مجریان توانمند پژوهشی، طرح مطالعاتی با عنوان ” بررسی مطالعات پشتیبان به منظور تدوین کدهای رفتاری شهرداری اصفهان (فاز اول)” را بر اساس شرح خدمات پیوست به فراخوان گذارد. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید در صورت تمایل پیشنهاد‌های مربوطه صرفا در قالب پاکت الف‏‏‏- شامل: ۱‏‏‏- مدارک مربوط به اطلاعات و تعهدات حقوقی ۲‏‏‏- مدارک مربوط به توان مدیریتی و اجرایی ۳‏‏‏- مدارک مربوط به توان فنی (تعریف پروژه، تخصص‌های مورد نیاز، زمانبندی انجام پژوهش و ساختار تیم اجرایی) که جزئیات فراخوان و راهنمای  نحوه ارائه پیشنهاد در سایت  ” my.isfahan.ir” بخش “آموزش ، پژوهش و فرهنگ “در  قسمت فراخوان طرح های پژوهشی  قراردارد، حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه به تاریخ ۱۵‏/۰۱‏/۱۴۰۰ تکمیل و به مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ارسال گردد. روش انتخاب مشاور بر اساس فرمول کیفیت‏‏‏- هزینه (QCBS) است. لازم به ذکر است پاکت ب ‏‏‏- شامل تحلیل های مالی در این مرحله دریافت نمی گردد و پس از ارزیابی فنی، در صورت کسب حد نصاب فنی پیشنهاد مالی دریافت خواهد شد. امتیاز کسب شده در مرحله فنی مبنای استفاده در فرمول قیمت تراز شده و انتخاب مشاور خواهد بود.

نکته: شهرداری اصفهان در رد و قبول هر یک از پیشنهاد‌ها مختار می‌باشد.

لازم به ذکر است تمامی مستندات پاکت الف به صورت فایلCD در پاکت ارسالی قرار گرفته و مستندات فیزیکی در تمام صفحات مهمور و امضاء گردد.

 

تلفن تماس:۳۲۳۴۴۶۶۱‏‏‏-۰۳۱               نمابر: ۳۲۳۴۴۰۱۳‏‏‏- ۰۳۱       

آدرس : اصفهان  خیابان آیت ا… طیب  معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی  دبیرخانه ‏‏‏- کد پستی ۴۷۴۱۱‏‏‏-۸۱۳۶۷

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید