فراخوان طرح پژوهشی

فرخوان اولین دوره انتخاب کتاب سال صنعت بیمه

پژوهشکده بیمه، به منظور کمک به گسترش دانش بیمه ای در کشور، آمادگی دارد در انتشار کتب تالیفی و ترجمه ای پژوهشگران و محققان به ویژه در زمینه موضوعات تخصصی دارای اولویت، همکاری نماید. به همین منظور، از کلیه اساتید، پژوهشگران، صاحبنظران و کارشناسان محترم، دعوت بعمل می آورد تا نسخه کامل کتب تالیفی و ترجمه خود را جهت بررسی برای انتشار به این سامانه ارسال نمایند. نحوه مشارکت مالی پژوهشکده بیمه در هزینه های  انتشار، متناسب با ماهیت و کیفیت کتب پیشنهادی، بررسی و تعیین می شود.

اثر منتشر شده دارای مشخصات عمومی کتاب و مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
آثار مورد ارزیابی شامل تالیف، ترجمه و تدوین می شود.
آثار ارسالی باید طی دو سال قبل از تاریخ فراخوان منتشر شده باشد.(ملاک سال انتشار، شناسنامه ناشر در کتاب خواهدبود).
ارسال کپی متن اصلی آثار ترجمه شده الزامی است
نسخه اصلی آثار ترجمه شده باید طی پنج سال منتهی به فراخوان منتشر شده باشد.
هر متقاضی باید دو نسخه فیزیکی از اثر خود را به دبیر خانه ارسال نماید.
ارسال چند اثر از یک فرد پذیرفته میشود.
تکمیل کاربرگ مربوطه و ثبت آن در تار نمای اینترنتی الزامی است.
آثار دریافت شده بازگردانده نخواهند شد.

موضوعات مورد بررسی آثار
حوزه مرتبط با رشته های بیمه ای

مدل طرح پژوهشی: کاربردی
محور علمی فراخوان: حقوق و اقتصاد

لینک فراخوان: لینک اصلی فراخوان

مهلت ارسال طرح:

۳۱ مرداد ۱۳۹۹

تاریخ شروع فراخوان:

۳۱ مرداد ۱۳۹۹

مدت زمان طرح:

۱۲ ماه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید