فراخوان طرح پژوهشی

دریافت توصیه های سیاستی برای ستاد ملی مقابله با کرونا

۱- مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، از طریق لینک زیر پذیرای توصیه های سیاستی تمامی متخصصین گرامی در رابطه با مدیریت بحران بیماری کرونا است.

۲- از این رو از تمامی اندیشمندان و صاحب نظران در سطوح مختلف علمی یا اجرایی تقاضا می شود پیشنهادها، انتقادها و سیاست های خود را در رابطه با مدیریت این بحران ارسال نمایند. همچنین افراد می توانند تجارب موفق سایر کشورها را نیز از طریق لینک زیر ارسال کرده و اسناد سیاستی، لینک اخبار یا توصیه های مهم سیاستی و حتی محتواهای چندرسانه ای را با این مرکز به اشتراک بگذارند.

پس از ارزیابی پیشنهادهای دریافت شده توسط بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، موارد تاییده شده به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارایه خواهد شد.

لینک فراخوان: لینک اصلی فراخوان

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید