انتشار مجموعه مقالات كنفرانس ملي كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي

كنفرانس ملي كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي

كنفرانس ملي كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي

مجموعه مقالات كنفرانس ملي كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. كنفرانس ملي كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي 10 خرداد 1391 تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 34 عنوان مقاله تخصصی شامل 316 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در كنفرانس ملي كاربرد مهندسي ارزش در مديريت انرژي

 

 

اثرات مطالعه برنامه ريزي ارزش سيماي منابع آب دشت مغان برمديريت انرژي درمنطقه
اجباري شدن تعيين معيار مصرف انرژي گامي درتحقق مهندس يارزش صنايع و كاهش بهاي تمام شده محصول نهايي
ارائه الگوئي براي اعمال معيارهاي پايداري در صنعت ساخت با استفاده ازفرآيند مهندسي ارزش در مراحل نظري پروژه
ارائه و بررسي مدل مهندسي ارزش پايدار درمديريت مصرف انرژي
ارائه يك الگو براي انجام مهندسي ارزش در مديريت انرژي، براي واحدهاي صنعتي
استفاده از مهندسي ارزش در مديريت مصرف انرژي پتروشيمي آبادان
آموزش و فرهنگ سازي مهنذسي ارزش در بخش انرژي حمل و نقل جاده اي
ارائه يك طرح مهندسي ارزش در پروژه پل طبقاتي بزرگراه صدر
بررسي تأثير مهندسي ارزش بر كارآمدي مديريت پروژه مطالعه موردي: شركت هاي عمراني راه و ساختمان
بررسي چالشهاي ارائه پيشنهاد تغيير به روشمهندسيارزش VECP) در ايران و ارائه راهكارهاي مناسب
بررسي كاربرد مهندس يارزش دراستفاده از آب هدررفت شركت بهره برداري نفت و گازگچساران
بررسي تأثير عوامل سازماني مؤثر بر پذيرش استفاده از نيروگاههاي توليدهمزمان برق و حرارتCHP مولدهاي مقياس كوچك) توسط مصرف كنندگان سازماني
بررسي محدوده مطالعات ارزش در توسعه مدل انرژي منطبق بر چرخه حيات پروژه هاي ساختماني
بهره وري انرژي درشركت هاي توليدي تخته خرده چوب با استفاده از مهندسي ارزش مطالعه مورديشركت صنعت چوب شمال
بهينه سازي پروژه سد ارداك با رويكرد مهندسي ارزش
بررسي اثربخشي اجراي ساختمان هاي چوبي برمديريت انرژي
بهينه سازي انرژي مصرفي در سيستم انتقال آب دشت قره باغ اروميه
بهينه سازي مصرف انرژي درطرح هاي آب و فاضلاب كشور
تلفيق مهندسي ارزش و مديريت ريسك در توسعه انرژي بادي
جايگاه مهندسي ارزش در اسناد توسعه محيط زيست شهري كلانشهر مشهد
راهكارهاي مناسب براي مديريت و صيانت مخازن زير زميني انرژي
كاربرد متدولوژي ارزش درمهندسي پايه خطوط لوله انتقال گاز
كاربرد مهندسي ارزش در مديريت مصرف انرژي حمل و نقل جاده اي
كاربرد مهندسي ارزش در ساخت نيروگاههاي سيكل تركيبي توليد برق مطالعه موردي نيروگاه بهبهان
كاربرد مهندسي ارزش درمديريت مصرف آب و انرژي با مطالعه موردي پروژه منتخب درشركت ابفاي قم
كاربردسلول هاي خورشيدي درمولد توربين نيروگاه هاي بادي
كاهش درمصرف انرژي دراثر دوركاري ناشي ازبكارگيري مهندسي ارزش مطالعه موردي
مطالعه و بررسي روشهاي اولويت بندي پروژه هاي مميزي انرژي
مهندسي ارزش درتعيين روش بهينه كاهش تلفات شبكه هاي توزيع نيروي برق
مهندسي ارزش در طرحهاي مهندسي رودخانه كرج وتغذيه مصنوعي دشت شهزيار به صورت توأمان
مهندسي ارزش و نقش آن دربهينه سازي مصرف انرژي درساختمان هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علي آباد كتول
نگاه تحليلي به نقش مهندسي ارزش دربهينه سازي بهره وري و مديريت سرريزهاي رودخانه اي
تجزيه و تحليل صرفه جويي انرژي با رويكرد مهندسي ارزش
مديريت انرژي درصنعت برق با استفاده از نتايج مهندسي ارزش روشنايي پستهاي فشارقوي

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید