جشنواره

اطلاع رسانی جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد :
جشنواره ایده های برتر بخش کشاورزی در تیرماه ۱۳۹۸ در سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می باشد. 
مهلت ارسال ۱۰ اردیبهشت می باشد. فراخوان جشنواره جهت استحضار در سایت سازمان می باشد. 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید