فراخوان طرحهای پژوهشی

۶۸ عنوان اولویت مصوب پایان نامه های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و رساله دکترا دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری- ۱۳۹۷

– تاثیر قطعیت و فوریت اجرای مجازات در بازدارندگی و عدم تکرار جرائم مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها. – بررسی اعمال محدودیت قانونی بر حقوق اجتماعی معتادان به مواد مخدر و روانگردان ها . – بررسی تاثیر جرم انگاری یا جرم زدایی در کنترل مصرف مواد مخدر و روانگردان ها. – مطالعه تطبیقی نحوه اعطای عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر و روان گردان ها در کشورهای موفق در کاهش جرایم مواد مخدر و تاثیر آنها در صورت به کارگیری در کشور ایران. – بررسی عوامل مؤثر بر تصویب ماده (۴۵)الحاقی مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ و تاثیر مجازات اعدام در مقابله با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها در حوزهای داخلی و بینالمللی. – بررسی تطبیقی آماره ی مجرمیت در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران با اسناد بین المللی و قوانین داخلی سایر کشورها. – بررسی فقهی- حقوقی آمارهی مجرمیت در جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان ها )امکان وضع این اماره، گستره وضع و مرزهای آن( – اثر بخشی پرداخت حق کشف به دستگاه های امر مبارزه با مواد مخدر و راهکارهای بهینه سازی آن.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید