نمایه سازی و انتشار مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي صنعت بتن

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي صنعت بتن

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي صنعت بتن

مجموعه مقالات اولين كنفرانس ملي صنعت بتن در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس ملي صنعت بتن 4 و 5 خرداد 1391 توسط مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر کرمان برگزار گردید. در این کنفرانس 170عنوان مقاله تخصصی شامل 1320 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس ملي صنعت بتن

 

 

 

بررسي مقايسه اي بتن اليافي و بتن بدون الياف و عملكرد آنها
بررسي خواص مقاومتي بتن سبكدانه حاوي پودر لاستيك بههمراه پوزولان ميكروسيليس
ارزيابي جريان پذيري بتن خودتراكم حاوي متاكائولن در نسبت هاي متفاوت آب به چسباننده
بررسي تاثير افزودني پليمري برخواص مكانيكي بتن
اثراستفاده از نانوسيليس برنفوذپذيري و مقاومت بتن تحت شرايط محيطي خليج فارس
تاثيرنانوسيليس برروي خوردگي فولاد دربتن مسلح
نقشپلاستيكپتدر بتن خودتراكم حاوي خاكستربادي و پودر سنگآهك
دست يابي به مقاومت زياد در بتن سبك با استفاده از ميكروسيليس
بررسي خواص بتن سخت شده خودتراكم حاوي متاكائولن
خواص بتن خودتراكم حاوي ميكروسيليس و ذرات پت ضايعاتي
بررسي تاثيرات زئوليت بر مقاومت فشاري بتن سبك
بررسي تاثيرات درصدهاي مختلف ابرروان كننده با پايه پلي كربوكسيلات برخواص مكانيكي بتن هاي سبك سازه اي ساخته شده با اسكوريا
بررسي كاربرد بتن اسفنجي PCPC)به عنوان پوشش معابردر ايران
برسي تاثير حباب زا و پلي استايرن در بتن هاي ساخته شده با ليكا
ساخت وكاربرد بتن سبك سازه اي با پوميس در سازه اي امن و بررسي اثر ميكروسيليس بر مقاومت و خواص آن
بررسي اثر زئوليت و مسباره بر كارايي بتن خود تراكم
بررسي و مقايسه مشخصات بتن هاي كفي و موادكفساز دربتن
مقايسه تاثير بنتونيت كائلونيت و دوده سيليسي برمقاومت فشاري و نفوذپذيري بتن پلاستيك
بررسي نسبت بهينه فيلرپودرسنگ مرمر و تراورتن دربتن خودمتراكم جهت پروژه هاي اجرايي
تعيين نسبت بهينه فوق روان كننده به مقدار آب دربتن خودمتراكم جهت پروژه هاي اجرايي عمران
بررسي برخي از ويژگيهاي بتن حاوي دانه و پودرلاستيك تاير بازيافتي
بررسي اثر ميكروسيليس بر مقاومت فشاري و چسبندگي بتن و فولاد
مواد افزودني بتن و نقش موثر آن درتوسعه
بررسي آزمايشگاهي فعاليت پوزولاني شيشه دربتن
بررسي اثرضايعات لاستيك دركاهش سيمان مصرفي به دليل بهبود خواص مكانيكي بتن با عمل آوري مناسب
معرفي دو نوع سيمان مناسب جهت توليد صنعتي
بررسي استفاده از سرباره كنورتور ذوب آهن اصفهان بعنوان جايگزين معدنيدرسيمان
بررسي تاثير سرباره كوره ي آهنگدازي به عنوان ماده جايگزين سيمان بردوام بتن دربرابر نفوذيون كلرايد
مقايسه معيارهاي موثربرتوليد سيمان درايران و چين
بررسي تاثير خاكسترزغال چوب برپارامتر مقاومتي خمير سيمان
انواع سيمان ونقش آن در توسعه پايدار
مطالعه آزمايشگاهي رفتار ستون بتني دايره اي، با محصور شدگي غيرفعال، تحت بار محوري
بررسي خواص مكانيكي بتن پس از آتش سوزي
تاثيرپارامترهاي مختلف سيستم جداسازي لرزه اي الاستومري سربي برعملكرد پل بتني سهدهانه
بررسي رفتار لرزه اي يك پل تيپ بتني سه دهانه با وبدون وجود سيستم هاي جداساسي لرزه اي
بررسي روش طراحي و اجراي قالب لغزنده در ساخت پايلون هاي پل لالي توسط شركت بلندپايه
رفتار عرشه ارتوتروپيك پل همراه با برشگيرهاي پرفوبوند و دال بتن سبك مسلح حاوي دانه هاي ليكا تحت بار متمركز عرضي در شرايط خمش مثبت و منفي
ارزيابي وتعيين ضريب رفتار سيستم باربر جانبي بتني با بهره گيري از كابل يكپارچه مجهز به اتصال لغزشي
بكارگيري روش رادار نفوذي زمين GPR به عنوان يك تكنيك غيرمخرب درآزمون بتن مطالعه موردي ساختگاه سي وسه پل اصفهان
ارزيابي مقاومت بتن به روش امواج مافوق صوت(التراسونيك) با استفاده از رگرسيون غيرخطي چند متغيره و مقايسه ميان روش هاي متعارف
بهينه سازي چندمعياره خواص نفوذپذيري بتن خودمتراكم با استفاده از هوش مصنوعي
تاثير تغييرات مقاومت فشاري بتن بر رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاري يك سويه وبارگذاري چرخه اي
مطالعه شكل پذيري اتصال تير به ستون هاي فولادي پرشده با بتن داراي بولت دو سر پيچ
مطالعه رفتار لرزه اي انواع سيستم هاي مقاوم سازه اي درساختمان هاي بلند مرتبه بتن آرمه
بزرسي پيچشي تيزهبي بتني مسلح
بررسي عملكرد ديوار پانل سه بعدي با بتن سبك مقاوم در ساختمان هاي بتن مسلح
مقايسه روسازي هاي بتني و آسفالتي
مراحل اجراي شمع هاي درجاريزدرخشكي و دريا
بررسي بتن ريزي درآب و مقايسه روشهاي كاربردي آن
رابطه سازي پارامترهاي وابسته به مقاومت پيوستگي آرماتور هاي frp با اسفتاده از نتايج ازمايشهاي بيرون كشيدگي
طراحي بهينه مقاطع بتن مسلح مخازن نگهدارنده سيالات با درنظر گرفتن تركيبات مختلف نيروهاي داخلي
تحليل و ارزيابي روشهاي طراحي روسازي بتني درايران و معرفي روش جديد
مقايسه شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح داراي بتن معمولي (NC) ، مقاومت بالا (HSC) واَبَربتن مقاومت بالا (HPHSC) در آيين نامه هاي مختلف
بررسي تحليلي دوره تناوب ساختمانهاي بتن آرمه ميانقاب بندي شده
بررسي ضريب رفتار ساختمان هاي بتن آرمه با مهاربندفولادي ضربدري و زانويي شكل
بررسي و ارزيابي فني ساختمانهاي بتن آرمه با شيوه قالب هاي تونلي
بتن شفاف انتقال دهنده نور
تاثير پوشش بتني جدار بالادست سدهاي خاكي بر فشار بالابرنده با استفاده از نرم افزار Geo Studio 2007
بررسي ارتفاع بتن ريزي و قالبندي پل هوانيروز كرمان با بتن خودمتراكم
بررسي رفتار بتن خودتراكم تحت بارگذاري دوره اي استاتيكي
منحني هاي لنگر انحنا بدون اثرميلگرد در تيرهاي بتني مسلح
تحليل تقريبي خزش در بتن خود متراكم حجيم
بررسي عملكرد انواع ميانقابهاي بتن مسلح در قابهاي خمشي فولادي
ارايه ي ضرايب لنگر براي طراحي دال هاي دوطرفه ي بتن مسلح تحت اثر بار متمركز
مقايسه بتن هاي سبك از نوع سبكدانه و گازي(اتوكلاوشده)با استفاده از تكنيك مهندسي ارزش و تأكيد بر مديريت مصرف انرژي
ارزيابي عملكرد عرشه پلهاي بتن مسلح بوسيله مدلهاي انتشار خوردگي گوناگون
مقايسه رفتار عملكردي قاب هاي بتن مسلح مقاوم سازي شده بامهاربند فولادي واگرا وديواربرشي
ارزيابي اضمحلال سختي و مقاومت در بارهاي سيكلي براي اعضاي بتني
نقش بكارگيري بتن سبك درساختمانها دركاهش نيروهاي زلزله
ارزيابي روش بارافزايشي سازگار با برش طبقات براي تحليل لرزه اي استاتيكي غيرخطي معادل قابهاي خمشي بتن آرمهنامنظم درارتفاع
ظرفيت فشاري ستونهاي بتني تقويت شده توسط كامپوزيت FRP با الياف عرضي و طولي
ارزيابي رفتار دال بتني مجوف دوطرفه و ارائه روشهاي اجراي ساده آن
طراحي بهينه ديوار برشي بتني
يك روش جديد براي طراحي بهينه پي هاي منفرد
بهينه كردن اجزاء اصلي بتن غلتكي با استفاده از اصول بهينه سازي
بررسي پديده بركنش درشمعهاي ساخته شده از بتن خودمتراكم scc با مقطع طولي واگرا درخاكهاي لايه اي و مقايسه آن ها با شمعهاي با مقطع طولي ثابت
ارزيابي اقتصادي قابهاي خمشي بتن آرمه متعارف با شكل پذيري هاي مختلف
تعيين ضرايب شكل پذيري قابهاي خمشي بتن آرمه با الحاق ميراگرويسكوالاستيك به روش تاريخچه زماني
ارزيابي سختي دوراني اتصال پاي ستون درعملكرد قابهاي بتن مسلح
بررسي رفتارو عملكرد لرزه اي ستون كوتاه بتن آرمه احداث شده برروي سطح شيبدار
بررسي اثر مولفه قائم زلزله هاي نزديك گسل برعملكرد لرزه اي ساختمان هاي بتني
بررسي تاثيرات سختي خاك و عمق مدفوني پي هاي دايره اي بتني درامواج سطحي زلزله
بحث پتانسيل خرابي پيش رونده درساختمان هاي بتني درآيين نامه UFC 4-023-03
بررسي اثركاهش دهانه قاب درارتفاع برپريود سازه هاي بتن آرمه
استفاده از روش پوش آور انطباقي درتحليل افزاينده ديناميكي سازه هاي بتن مسلح
بررسي ازمايشگاهي و تحليلي تاثير خاموت هاي Frp دررفتار تيرهاي عميق بتن مسلح
بررسي عملكرد ايمني نيروگاه هاي هسته اي بتني
زمان تناوب قاب خمشي بتن آرمه با ديوارپركننده بنايي
بررسي مشكلات اجراي ساخت مخازن بتني زميني مستطيلي شكل نگهدارنده آب
صحت سنجي نتايج مدلسازي تيرهاي خمشي داراي بتن خود متراكم با استفاده از نرمافزارABAQUS
روش محاسبه تئوري و آزمايشگاهي چگالي تراكمي سنگدانه و تاثير آن بر مشخصات مكانيكي ملات خودتراكمSCM)
اثرميانقاب درايجاد طبقه نرم درسازه بتن آرمه
بررسي آزمايشگاهي تاثيرفولادهاي غيرپيش تنيده بررفتارتيرهاي بتن پيش تنيده جزيي
بررسي تاثير عمق دفن برپاسخ لرزه اي سازه هاي زيرزميني مستدير به كمك تحليل ديناميكي گذرا
مدل سازي عددي شرايط خدمت و نهائي تيرهاي بتن مسلح و مقايسه نتايج عددي وآزمايشگاهي
خواص مكانيكي بتنهاي پليمري توليد شده توسط اپوكسي رزين و سنگدانههاي طبيعي
روشهاي تخمين تنش هاي انقباضي ناشي از خشك شدگي در بتن حجيم
تحليل غير خطي ستون هاي بتن آرمه تحت اثر خوردگي
بررسي نقش فوق روان كننده هاي پلي كربوكسيلات و نفتالين برمقاومت فشاري ميزان نفوذپذيري و دوام دربرابر نمكها دربتن با عيارسيمان بالا
بتن واقعيات راهكارتوسعه
بررسي عوامل موثربركاهش نفوذپذيري بتن جهت جلوگيري از حملات شيميايي درمحيطهاي دريايي
مطالعه ماشين آلات واجزاي اصلي ايستگاه مركزي بتن
افزايش عمر بتن با استفاده از فرآيند خود ترميمي با رويكرد توسعه پايدار
بررسي تاثير جابجايي محور مركزي ستونها در قابهاي خمشي بتني
مقاومت و دوام بتن سبك
بررسي پتانسيل واكنش قليايي كربناتي سنگدانه هاي منطقه كن مورد استفاده در بتن
ارزيابي كاربردي عمل آوري بتن با انواع آبهاي استان كرمان و تاثير آن برروي مقاومت و دوام
بررسي تاثير دماي آب مخزن عمل آوري برمقاومت فشاري بتن
نقش ميكروسيليس درمقاوم سازي و افزايش دوام بتن تحت تاثير آبهاي سخت رودخانه آجي چاي
ارزيابي اثرزلزله برتجهيزات مكانيكي برج پيش گرمكن كارخانه سيمان
بررسي تاثير اجزاي تشكيل دهنده بتن سبك سازه اي در مقاومت فشاري ، چگالي و هزينه آن
توسعه صنعت بتن در راستاي تحقق اهداف توسعه پايدار
ارزيابي اقتصادي قاب هاي خمشي بتن آرمه سبك
بررسي نفوذ پرتابهها در ديوارهاي پركننده از جنس مصالح بتن سبك و مصالح بنايي
امكان سنجي استفاده از خازنهاي الكتروليتي ضايعاتي به عنوان سنگدانه دربتن هاي معمولي
ارزيابي مقاومت بتن هاي سبك ساخته شده با مصالح سبك دانه پوكه معدني بجاي شن و استفاده از آنها درالمانها سازه اي
كاربرد پوكه معدني در بتن سبك سازهاي
بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي بتن سنگين با دانه بندي باريت
بررسي تاثير جايگزين نمودن ريزدانه توسط ذرات پت PET درنسبت هاي مختلف برروي رفتار بتن
مقايسه توصيفي انواع روشهاي آزمون AMBT سنگدانه براي ارزيابي قابليت واكنش سنگدانه با قليائيها و تفسير نتايج به دست آمده دربرآورد مرغوبيت آن
درآمدي برارزيابي مشخصات بتن خشك و ترحاوي سنگدانه هاي لاستيكي حاصل از بازيافت تايرهاي فرسوده
بررسي تاثير تغيير توامان دانه بندي مصالح سنگي و قطرذرات فيلربررفتار بتن خودمتراكم درفاز خميري
بررسي تاثير تغيير اجزا تشكيل دهنده با تاكيد برتغيير نوع و مقدارموادپودري مخلوط بتن بربهبود رفتار بتن خودمتراكم درفاز خميري
بررسي تاثير توامان تغييرات دانه بندي سنگدانه ها و قطرذرات فيلر بررفتار بتن خودمتراكم مقاومت بالا درفاز خميري
بررسي تاثير تغيير 20 درصدي اندازه سنگدانه بربهبود رفتارفاز خميري بتن خودمتراكم مقاومت بالا hsscc
بررسي تاثير شكل سنگدانه برمقاومت فشاري بتن
بررسي مدل اجزاء محدود اتصالات بتني با مقاومت بالاي مقاوم سازي شده با CFRP
بررسي و عملكرد صفحات كامپوزيتي Frp درتقويت و بهسازي سازه هاي بتني
كاربرد كامپوزيت هاي پليمري GFRP)در مقاوم سازي برشي و خمشي تيرهاي بتني
مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي سازه هاي بتني
بررسي آزمايشگاهي اثر شكل مقطع در ميزان محصور شدگي ستونهاي بتني تقويت شده با ورقههاي منقطعCFRP
مروري برروشهاي ارزيابي و پيش بيني جداشدگي ورقهاي frp درتيرهاي بتن آرمه ي تقويت شده ي خمشي به روش نصب خارجي EBR
بررسي و مقايسه روشهاي افزايش مقطع بتني و ژاكت فولادي براي مقاوم سازي ستونهاي بتن مسلح
بهسازي لرزهاي قابهاي خمشي بتن مسلح با استفاده از مهاربندزانويي فولادي بر اساس رويكرد طراحي مبتني بر عملكرد
ترميم و بهسازي سد ها، سازه دريايي و سازه هاي بتني در تماس با آب و شيوه هاي محافظت از اين سازه ها
بررسي روابط تحليلي درتقويت غيرپيوسته ي ستونهاي بتني با استفاده از نوارهاي دورپيچ Frp
تاثيرمهارهاي U شكل FRP برجداشدگي ورقهاي تقويتي خمشي درتيرهاي بتن آرمه
بررسي تأثير سطح جانبي شيار در رفتار تيرهاي تقويت شده به روش شيارزني
مقاوم سازي تيرها و ستون هاي بتني با FRP
بهسازي و مقاوم سازي لرزه اي ساختمان هاي بتني
اندازه گيري مقاومتبتن به وسيله تستهاي غيرمخرب اولتراسونيكو چكشاشميت
نحوه عملكرد اتصالات درقابهاي خمشي بتن مصلح تقويت شده به وسيله ورقه هاي كامپوزيتي CFRP درهنگام وقوع زلزله
مقاوم سازي و روش هاي مقاوم سازي ستون هاي بتني آرمه
شاخص خسارت قابهاي خمشي بتني قبل و بعد از مقاوم سازي
مروري برعملكرد بتن خودمتراكم درستونهاي محصور شده فلزي
مروري برعملكرد بتن خودمتراكم درتيرهاي محصور شده با GFRP تحت بارجانبي
مروري برعملكرد بتن خودمتراكمدرسيلندرهاي محصور شده با GFRP تحت بارمحوري
بررسي آزمايشگاهي رفتار تيرهاي دوسرگيردار بتنآرمه تقويت شده با ميلههاي CFRP به روش NSM
تحليل لرزه اي خسارت سازه هاي بتن آرمه با استفاده از المان هاي تير ستون فايبر درروش اجزاي محدود
ارزيابي لرزه اي آسيب پذيري اعضاي بتن مسلح براساس سطح عملكرد
ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي كيفي تفصيلي كارخانه ريسندگي سابق سمنان
كاربرد آزمايشات غيرمخرب NDT)جهت بازرسي سازههاي بتني بهسازي شده با اليافFRP قسمت اول : روشهاي نزديك سطحي
كاربرد آزمايشات غيرمخرب NDT براي بازرسي سازه هاي بتني بهسازي شده با الياف FRP قسمت دوم روشهاي بزرگ مقياس
تاثيرارتفاع ساختمان درانتخاب گزينه مناسب بهسازي ساختمان هاي بتن مسلح
بهسازي ستونها درساختمان هاي بتن مسلح با استفاده از الياف FRP
تشخيص خرابي درتيرهاي بتني با استفاده ازتركيب آناليز حساسيت و الگوريتم اجتماع ذرات
ارائه الگوريتمي براي تشخيص موقعيت بهينه سنسورها جهت تشخيص خرابي درقابهاي بتني
مقاوم سازي تيرهاي سراسري بتن پس تنيده مقاومت بالا با لمينيت هاي CFRP
تاثير چگالي تراكمي سنگدانه بر مشخصات رئولوژيكي ملات خود تراكم
The Effect Magnetic Field on Features of Self Compacting Concrete
استفاده از ميدان مغناطيسي فعال در توليد بتن سازه اي
بررسي استفاده از فناوري نانو درصنعت بتن
سيستم حباب هاي هوا دربتن خودمتراكم سخت شده
بكارگيري روشي نوين با استفاده از ميكروارگانيسم ها براي افزايش مقاومت فشاري بتن
دال هاي پيش ساخته پيش كشيده مجوف
استفاده از نانو تكنولوژي در بهبود خواص بتن
نانوكامپوزيت سيماني رنگين
معرفي روش خشك كردن با استفاده از ماكروويو براي تعيين نسبت آب به سيمان نهايي جداول بتني پيش ساخته فشاري تر و مقايسه آن با دو روش پيشنهادي
افزايش مقاومت كششي بتن با استفاده از ژئوسنتتيكها در سازه هاي آبي
بررسي خواص بتن خود متراكم ، نسل جديدي از فناوري هاي نوين در صنعت بتن

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید