کتاب مهندسي ژنتيک گياهي و نشانگرهاي انتخابي منتشر شد

http://www.callforpapers.ir/محققان پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران، کتاب جديد خود را تحت عنوان “مهندسي ژنتيک گياهي و نشانگرهاي انتخابي” تاليف و منتشر کردند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، اين کتاب که توسط دکتر حسن رهنما و دکتر غلامرضا صالحي جوزاني از محققان پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي ايران و دکتر رضا معالي اميري ، عضو هيات علمي دانشگاه تهران تاليف شده، شامل 5 فصل: گياهان تراريخته و اهميت آنها، مباني مهندسي ژنتيک گياهي، انواع نشانگرهاي انتخابي، مخاطرات احتمالي نشانگرهاي انتخابي و روش هاي کاهش مخاطرات نشانگرهاي انتخابي است.

دکتر حسن رهنما يکي از نويسندگان اين کتاب ضمن اشاره به اهميت روز افزون توجه به مهندسي ژنتيک گياهي گفت: در کنار روش هاي سنتي اصلاح نباتات، مهندسي ژنتيک اين امکان را فراهم کرده است که بدون محدوديت، هر صفتي را از هر منبع ژنتيکي به گياهان منتقل كنيم.

وي افزود: استفاده از مهندسي ژنتيک براي توليد گياهان مقاوم به آفات و بيماري ها، گياهان مقاوم به علف کش، گياهان مقاوم به تنش هاي غير زيستي، افزايش کيفيت فراورده‌هاي غذايي، توليد انواع پروتئين‌هاي نوترکيب، واکسن‌ها و همچنين افزايش توليد متابوليت هاي داروئي کاربرد دارد و در واقع مهندسي ژنتيک گياهي، به جاي تغيير محيط براي رشد مناسب گياه، تغيير گياه جهت سازگاري با محيط زيست صورت مي گيرد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید