فراخوان نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

http://www.callforpapers.ir/به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران، 26 و 27 بهمن ماه 1390 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور و با همکاری واحدهای مختلف دانشگاه آزاد و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود. محورهای اصلی علمی این همایش به شرح زیر می باشد:

  • توانمندسازي اقتصادي – اجتماعي شهر
  • قابليتها و توان هاي طبيعي شهر
  • معماري و شهرسازي ايراني
  • فرهنگ و مشارکت شهروندي
  • ايمني و امنيت شهري
  • حکمروايي شهري
  • مديريت شهري

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید