مجموعه مقالات نخستين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو منتشر شد

مجموعه مقالات نخستين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو

مجموعه مقالات نخستين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو

مجموعه مقالات نخستين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو 26 اردیبهشت 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید. در این کنفرانس 71 عنوان مقاله تخصصی شامل 344 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو

 

دانشگاه كارآفرين و نقش آن در توسعه صنعت
ارتباط بين مديريت دانش و سبك هاي رهبري در افزايش تعهد سازماني شركت اتوبوس راني استان خوزستان (حمل و نقل جاده اي)
نقش مديريت دانش در كاهش فرسودگي شغلي كاركنان بخش اتومبيل شركت سهامي بيمه ايران
نقشدانشفني در توسعه فن آوري توليد دانش فني در خوشه زنجيره تامين و قطعات خودرو
دولت و بهبود فضاي كسب و كار
راهكارهاي توسعه فرهنگنوآوري و روش هاي نوين بهبود فرآيندهاي سازماني
بررسي موانع كارآفريني الكترونيك و ارائه راهكار و الگويي براي توسعه موفق كارآفريني الكترونيك در جمهوري اسلامي ايران
آيا هنوز هم كوچك زيباست؟!
بررسي وضعيت صنعت خودرو در ايران و راههاي افزايش صادرات
طرحهاي پيشنهادي اصلاح الگوي مصرف در حوزه انرژي – بخش سوخت خودروها
سرمايه هاي اجتماعي درخوشه هاي صنعتي
نقش دانشگاه در توسعه صنايع ريلي و حمل و نقل عمومي
ارزيابي و اولويت بندي موانع توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي قطعه سازان خودرو استان سمنان)
پايش سامانه هاي مكانيكي خودرو
نقش استانداردسازي تجهيزات ايمني خودرو در تصادفات
بررسي امكان استفاده از انرژي خورشيد در خودروهاي سبز به منظور حفاظت از محيط زيست، مطالعه موردي: كلانشهر اهواز
خوشه صنعتي قطعات خودرو ، دي ان اي (DNA) مسئوليت هاي اجتماعي شركتهاي خودرويي و صنايع وابسته براي دستيابي به توسعه پايدار
نرخ جابجايي نيروي كار و جريان جابجايي
اولويت بندي عملكرد توسعه خوشه هاي صنعتي خودرو براساس شاخص هاي موثر بر توسعه پايدار آن به روش AHP فازي
نقش خوشه هاي صنعتي در يكپارچه سازي دانشو عملكرد
از ارتباط دانشگاه و صنعت تا توسعه تكنولوژي هاي نوين در صنعت قطعه سازي خودرو با رويكرد پويايي شناسي سيستم
Value chain and value add in Auto Parts cluster studings (case study: Tabriz Auto Parts Cluster)
خوشه صنعتي ناب (Lean Industrial Cluster)
ايجاد شركت مغز افزاري در خوشه قطعات خودروي سمنان مطالعه موردي: توليد بدون كارخانه لوازم خانگي فلزي با بهره گيري از ظرفيت خالي خوشه
نقش راهكارهاي آميخته بازاريابي بر عملكرد مالي بنگاه هاي فعال در صنعت خودرو سازي با تأكيد بر آميخته محصول (مطالعه موردي صنعت خودرو سازي ايران)
بررسي نقشتوسعه خوشه هاي صنعتي بر فرآيند توسعه محصول جديد در خوشه قطعات خودروي سمنان
مدلي ديداري براي كنترل كانبان توليد كنندگان مواد اوليه و قطعات دسته سيم خودرو
تدوين قواعدي جهت مديريت بهينه تامين مواداوليه و قطعات مورد نياز توليد كنندگان قطعات خودرو
لجستيك و مديريت زنجيره تامين يكپارچه در خوشه هاي صنعتي
طراحي سيستم تغذيه خط توليد دسته سيم سازي خودرو از انبار توليد كنندگان قطعات، بر اساس سيستم كانبان
برآورد تابع توليد در شبكه سازندگان قطعات و مجموعه هاي فلزي در خوشه قطعات خودروي سمنان
استانداردسازي فرآيندهاي توليد قطعات خودرو و قابليت اطمينان آن
بررسي ميزان اثر چسبندگي تاير با سطح ناهمواريهاي جادهاي بر پويايي رفتار ديناميكي سيستم تعليق خودرو
تأثير فناوري اطلاعات بر سيستم حمل و نقل
ارائه مدل تحليلي از نقش مديريت شهري در پياده سازي رويكرد توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني (TOD)
بررسي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر تصادفات عابرين پياده در 5 ماهه نخست سال 1390 در استان سمنان
توسعه كاربرد فن آوري RFID در زنجيره تامين صنعت خودرو
بررسي تحليلي و كاربردي مواد كامپوزيت و نحوه به كارگيري آنها در مخازن تحت فشار
بررسي اثر نيروهاي واندروالسي بر ناپايداري نانوعملگرهاي الكتروستاتيكي دو سر گيردار
طراحي فرآيند ساخت و توسعه محصول جديد از ايده تا محصول
بهبود خواص مكانيكي قطعات جوش در صنعت خودرو با استفاده از فرايند PCGTAW
بررسي ساختار مواد هوشمند و تأثير به كارگيري آنها درتوسعه صنعت خودرو و پزشكي
بررسي ميزان كاهش آلايندگي در سيستم سوخت رساني CNG
بررسي لزوم توسعه مواد نوين و نقش آن بر پارامترهاي زيستي و عملكردي خودرو
بهبود ايمني خودرو در مقابل تصادف با استفاده از پوشش نانو ماده مركب
مواد هوشمند و كاربرد آنها درصنعت خودرو
جايگاه ميكرو سيستمها و پتانسيل رشد آنها در صنعت خودروسازي
بررسي ميزان كاهشمصرف سوخت در خودروي هايبريد موازي نرم به كمكمدلسازي رياضي
كاربرد فن آوري RFID در خودرو و پيش بيني جريان ترافيك
شبيه سازي فرآيند نمونه سازي بدنه خورو
ZQC يا تكنيكهاي كنترل و توليد بدون نقص
بررسي عملكرد مدولهاي ترموالكتريكدر استحصال توان الكتريكي از گازهاي گرم اگزوز خودرو
با يك كيلو گرم آهن خود چه ميكنيد؟
استفاده از شيشه هاي مدرن در خودروها
ارتباط مديريت دانش با انگيزش شغلي كاركنان نمايندگي هاي مجاز ايران خودرو
استفاده از پلت فرم مشترك در توليد خودرو هاي داخلي برمبناي مفهوم PVR
بررسي تجربي و عددي جذب انرژي در ضربه گيرهاي استوانه اي شياردار پرشده از فوم پليمري در خودرو
بررسي تصادفات جاده اي در محورهاي كوهپايه اي و كوهستاني در شبكه حمل و نقل زميني
بررسي مقدماتي وضعيت موجود در زمينه سوانح ترافيكي شبكه حمل و نقل زميني ناشي از هوا شناسي جاده اي در كشور (كمبودها و راهكارها)
حمل ونقل و ارزش افزوده
حمل ونقل زميني و اقليم
خودرو و محيط زيست
طراحي و بهينه سازي كنترلر PID براي كنترل ديناميكجانبي خودرو به كمكالگوريتم ژنتيك
عملكرد احتراق كامل به وسيله عملگرهاي الكترونيكي در خودروهاي سواري
نقش دولت در توسعه كارآفريني
نقش كامپيوزيتها در استاندارد سازي قطعات خودرو
نقش مديريت دانش در خشنودي شغلي كاركنان مراكز ساخت قطعات يدكي اتومبيل
مطالعه و ارائه راهكار ميزان موفقيت مديريت دانش و نو آوري در سازمان
رقابت پذيري و نقش توسعه خوشه هاي صنعتي در بهره وري توليد
آيا توسعه حمل و نقل عمومي مشكل ترافيك و ازدحام خودروها را كم خواهد كرد؟ راهبردهائي براي تسريع در تحقق اجراي پروژه هاي طرح هاي حمل ونقل ريلي درون شهري در كشور
تحليل مزيتهاي شاخص استان سمنان مبتني برآمايش صنعت براي ايجاد خوشه هاي صنعتي

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید