نشریه علمی تخصصی

اولین شماره از نشریه علمی تخصصی نبض تشخیص به چاپ رسید

اولین شماره از نشریه علمی تخصصی نبض تشخیص به چاپ رسید.
مطالب این شماره :
  • درمان سندروم آنتی فسفولیپید ترومبوتیک
  • جداسازی سلول های توموری و بازگردش آن ها با استفاده از سانتریفیوژ
  • بررسی اثر ویتامین D در خطر بروز سرطان پستان
  • سندروم هالزون
  • تازه های طب انتقال خون
  • و …

مدیر مسئول : صهیب محمدیار

سردبیر : رامتین امیدشفاعت
هیئت تحریریه ی این شماره : منا امانی ، فائزه شریفیان ، رامتین امیدشفاعت ، صهیب محمدیار ، دکتر سمانه روحی ، دکتر لیلا فرهادی ، رسول کریمی ، پوریا فروتن پزوهیان ، سیده پریناز مهدوی ، سمیه قوامی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید