اولین شماره از نشریه علمی تخصصی نبض تشخیص به چاپ رسید

نشریه علمی تخصصی

اولین شماره از نشریه علمی تخصصی نبض تشخیص به چاپ رسید

اولین شماره از نشریه علمی تخصصی نبض تشخیص به چاپ رسید.
مطالب این شماره :
  • درمان سندروم آنتی فسفولیپید ترومبوتیک
  • جداسازی سلول های توموری و بازگردش آن ها با استفاده از سانتریفیوژ
  • بررسی اثر ویتامین D در خطر بروز سرطان پستان
  • سندروم هالزون
  • تازه های طب انتقال خون
  • و …

مدیر مسئول : صهیب محمدیار

سردبیر : رامتین امیدشفاعت
هیئت تحریریه ی این شماره : منا امانی ، فائزه شریفیان ، رامتین امیدشفاعت ، صهیب محمدیار ، دکتر سمانه روحی ، دکتر لیلا فرهادی ، رسول کریمی ، پوریا فروتن پزوهیان ، سیده پریناز مهدوی ، سمیه قوامی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.