مجموعه مقالات اولين همايش ملي بيابان توسط پایگاه استنادی سیویلیکا منتشر شد

مجموعه مقالات اولين همايش ملي بيابان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور

مجموعه مقالات اولين همايش ملي بيابان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور

مجموعه مقالات اولين همايش ملي بيابان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين همايش ملي بيابان 27 و 28 خرداد 1391 توسط مرکز بین المللی بیابان دانشگاه تهران و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 497 عنوان مقاله تخصصی شامل 4716 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين همايش ملي بيابان

 

 

مقايسه تنوع گونه‌هاي گياهي و ويژگي هاي پوشش سطحي خاك رد قرق و خارج قرق مناطق نيمه خشك(مطالعه موردي: بوئين زهرا، استان قزوين)
بررسي وضعيت منابع آبي در رابطه با دوره هاي خشكسالي و ترسالي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز برجك خمين- استان مركزي)
طبقه بندي الگوهاي همديدي بارش زا و خشكسالي زا در ايران زمين
شناخت اثر باد بر كالبد روستاهاي بومي دشت سيستان و بكارگيري آن در مسكن روستايي امروز، مؤثر در ارتقاء كيفيت شرايط زيست
بررسي پارامترهاي كيفي رودخانه ابن حسام خوسف
مقايسه تغييرات اقليمي در دو اقليم بياباني و نيمه خشك
تحليل آماري وقوع طوفان هاي گرد و غبار در ايستگاه هواشناسي سرپل ذهاب
مقايسه صفات جوانه زني بذر سه گونه مرتعي در شرايط تنش خشكي
بررسي نحوه پايش خشكسالي با استفاده از شاخص درصدي از نرمال و دهك هاي بارندگي
مقايسه انواع روش هاي حذف فلزات سنگين از پساب صنايع با محوريت جاذب هاي زيستي
بررسي تصاعد كربن از خاك در كاربريهاي مختلف اراضي (مطالعه موردي:قطعه چهار شهريار)
بررسي پراكنش ، مرفولوژي و خصوصيات تپه­هاي ماسه اي منطقه بلوچستان
روش نوين جلوگيري از تخريب مراتع و تأثيرات اقتصادي اجتماعي آن با استفاده از گياه باريجه (مطالعه موردي: مرتع ويسرگرماج شهرستان گرمسار)
بررسي تطبيقي جهات باد و مرفولوژي تپه هاي ماسه اي ارگ كرمان
بررسي اثر مالچ سرباره در به دام اندازي ذرات فرسايش يافته بادي در دستگاه سنجش فرسايش بادي
كاربرد روش SCS در مطالعه و بررسي هيدرولوژي منابع آبي مطالعه موردي (حوزه آبخيز خركش سميرم اصفهان)
تعيين بهترين تركيب سرباره فولاد­سازي (فولاد مباركه) به عنوان مالچ جهت تثبيت رسوبات فرسايش يافته بادي (مطالعه موردي خاك هاي منطقه شرق اصفهان)
بررسي توزيع مكاني برخي از خصوصيات خاك مراتع نيمه خشك سبلان شرقي با استفاده از فن آوري زمين آمار
ارزيابي دقت روشهاي درون يابي سيستم اطلاعات جغرافياي(GIS) در تخمين سطح آب زميني (مطالعه موردي : دشت سرخون)
تاثير تابش پرتو گاما بر درصد و سرعت جوانه زني بذر Bromus inermis
خاكورزي حفاظتي در چند محصول اساسي، راهي براي حفظ شاخص هاي توسعه پايدار
بررسي خشكسالي هواشناسي استان سيستان و بلوچستان با استفاده از شاخص هاي DPI و SPI وZSI
علل بياباني شدن اراضي منطقه كوهرنگ و راه هاي مقابله با آن
نقش آب در شكل دهي فرم كالبدي در محلات تاريخي اقليم گرم و خشك (نمونه موردي محله جلفاي اصفهان)
تعيين الگوي بهينه كشت با تاكيد بر محدوديت منابع آب و شرايط اقليمي با استفاده از رهيافت برنامه ريزي آرماني فازي
آبزي پروري در مناطق خشك و بياباني دنيا در يك نگاه
ارزيابي وضعيت فعلي بيابان زايي با استفاده از مدل ICD در منطقه حارث آباد سبزوار
بررسي اثر معيار زمين شناسي-ژئومورفولوژي در بيابان زايي با استفاده از مدل IMDPA مطالعه موردي: منطقه حارث آباد سبزوار
مقايسه اثر مقياس نقشه در تفكيك واحدهاي كاري ژئومورفولوژي پهنه­بندي خطر بيابانزايي «مطالعه موردي: منطقه حارث آباد سبزوار»
تعيين روابط بين فاكتورهاي كيفي آب با استفاده از روش گام به گام در منطقه زرين دشت استان فارس
بررسي رابطه بين خشكسالي با تعداد روزهاي گرد و خاك و سرعت باد (مطالعه موردي: زاهدان)
بررسي نقش دشت ريگ بلند كاشان در توفان­هاي گرد و خاك با استفاده از گل باد وگل طوفان(مطالعه ي موردي:كاشان)
بررسي اثرات توسعه اكوتوريسم پايدار در مناطق بياباني استان اصفهان
كاربرد گياهان پالاينده در احياي بيابان
بيوتكنولوژي محيطي در احياي مناطق بياباني
پيش­بيني تراز آب زيرزميني با استفاده از شبكه­هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: دشت شهربابك- استان كرمان)
اولويت ­بندي اقدامات آبخيزداري در حوزه آبخيز تنگوئيه با استفاده از مدل اسكالوگرام
نقش زيرساخت اطلاعات مكاني (SDI) در توسعه پايدار مناطق بياباني
بررسي خصوصيات رشدي خيار و هندوانه با آبياري فاضلاب تصفيه شده شهري و آب چاه
مطالعه نقش شيب و دبي جريان رواناب بر شدت فرسايش ورقه‎اي
مقايسه كارايي شاخصهاي ناهنجاري ،دهكها،و نرمال بارندگي در پايش خشكسالي استان يزد
ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر روانآب حاصل از ذوب برف مطالعه موردي (حوضه آبريز بختياري)
ارزيابي اثرات نا مطلوب صنعت گردشگري در تحولات ساختاري_كاركردي مناطق بياباني كشور
تعيين محل مناسب براي استقرار صنايع كشاورزي در مناطق روستايي با استفاده از تكنيك VIKOR(مطالعه موردي: استان خراسان جنوبي)
تعيين طول مدت خشكسالي با استفاد از شاخص خشكي اقليمي در استان مركزي
اثر سازه هاي آبخيزداري بر كاهش دبي پيك سيلاب
بررسي كيفيت آب زيرزميني از طريق داده هاي هيدروژئوشيمي(مطالعه موردي: دشت كبودرآهنگ)
ارزيابي روش هاي تجربي برآورد دبي اوج سالانه در حوضه هاي آبخيز مناطق خشك (مطالعه موردي: حوضه درخت سنجد)
توجيه منابع آب بالقوه در بلوك كوير طبس
رونديابي كيفي دبي و مواد جامد محلول در رودخانه دز
ارائه مدل جديد شيرين سازي آب هاي شور
مدل ICONA جهت پهنه بندي خطر فرسايش آبي با استفاده از داده هاي ماهواره اي و GIS (مطالعه موردي: حوضه آبخيز حبله رود)
بررسي علل شوري و روند كانيهاي تبخيري از خط كنيك تا پلاياي حوض سلطان قم
بررسي هدررفت خاك، كاهش عمق و چشم انداز آينده زمين هاي كشاورزي با استفاده از مدل ImpelERO در منطقه بسطام (شمال شاهرود)
بررسي عوامل مؤثر بر عدم مشاركت مردمي در طرح هاي منابع طبيعي (مطالعه موردي: منطقه قوچك و رودك)
طبقه بندي اراضي براي آبياري سطحي و آبياري قطره اي در دشت ميهه كوهرنگ
بررسي روند مهاجرت در علف خواران و ارتباط آن با شبكه مناطق حفاظت شده با نگرشي بر اكوسيستم هاي بياباني
اثر قرق برروي گونه گاوچاق كن (Boiss) scaroila orientalisو برآورد توليد در مناطق اسپتي مركزي ايران (مطالعه موردي: مراتع ندوشن)
استفاده از آب انبار در مراتع مناطق خشك براي تأمين آب مورد نياز دام به عنوان يك راهكار اصلاحي (مطالعه موردي: مراتع شهرستان نهبندان)
بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسم روستاهاي مناطق كويري و بياباني ( در راستاي اهداف توسعه پايدار)
بررسي روشهاي تجربي برآورد دبي حداكثر سيل در حوزه چنارسوخته(خشك)
ارزيابي تغييرات اندازه لكه هاي گياهي در مديريت هاي مختلف اكوسيستم هاي مرتعي (مطالعه موردي: مراتع خشك و نيمه خشك بزداغي استان خراسان شمالي)
تأثير فعاليت هاي مديريتي در تغييرات پوشش گياهان كريپتوگام سطح خاك در اكوسيستم هاي مرتعي خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي: منطقه بزداغي استان خراسان شمالي)
بررسي قابليت هاي كوير در استفاده از انرژي هاي پاك و نو
مديريت وبرنامه ريزي توسعه گردشگري دراستان چهارمحال و بختياري باتاكيدبرتوريسم ورزشي
ارزيابي كارايي روش هيدرولوژيكي آت- كين اصلاح شده در عمليات رونديابي سيل در بخشي از رودخانه دالكي
مقايسه شبكه عصبي با سيستم فازي-عصبي تطبيقي در پيش بيني خشكسالي هواشناسي
بررسي مكاني روند آبدهي سالانه با استفاده از روش من‌-كندال در شمال غرب كشور
بررسي تغيييرات ماهانه تنوع و تراكم پرندگان آبزي و كنار آبزي به منظور ارزيابي و مديريت تالاب درياچه كويري سد حنا
پتانسيل سنجي كاشت گياه جاتروفا به منظور بيابان زدايي و توليد سوخت بيوديزل
بررسي تغييرات اقليمي و پديده گرمايش جهاني و تاثير آن بر اكوسيستم هاي زيستي كره زمين
ارزيابي و پهنه بندي كيفيت آب زيرزميني دشت پارسيان براي كشاورزي با استفاده از تكنيك GIS
بررسي خشكسالي هاي دشت سيستان با استفاده از شاخص ZSI و SPI و تعيين مناسب ترين شاخص با استفاده از روش اسپيرمن
تعيين اولويت فرسايش پذيري واحدهاي كاري با استفاده از مدل EPM و نرم افزار ArcGIS (مطالعه موردي: حوضه درخت سنجد)
نوسان جمعيت پرندگان آبزي به عنوان شاخص كيفيت تالاب هاي بياباني مطالعه موردي تالاب رفيع در استان خوزستان
انرژي هاي تجديدپذير و معماري پايدار در احياي معماري بياباني
بررسي محدوديت ها و قابليت هاي مناطق بياباني و نيمه بياباني خراسان شمالي (با تاكيد برمنابع طبيعي تجديد شونده ، زمين شناسي وگردشگري)
بررسي برخي خصوصيات فيزيكي و كاني شناسي گردوغبار ريزشي بر فضاي شهر اهواز در تابستان 1390
تغييرات ذخاير مواد آلي خاك در اجزاء اندازه اي ذرات در واكنش به تغييرات تنوع گونه اي گياهي در مراتع كوهستاني اروميه
استفاده از تكنيك رسته­بندي به منظور پاسخ گونه­هاي بانك بذر خاك به چراي دام (مطالعه موردي: مراتع ماهور ممسني، استان فارس)
اثر آللوپاتيك گونه Artemisia aucheri بر جوانه زني و رشد گياهچه بذر گونه Agropyron repens
اثر تنش خشكي ناشي از پلي اتيلن گليكول بر جوانه زني و رشد گياهچه گونه Agropyron elongatum
بررسي روند تغيير اقليم استان سمنان با استفاده شبيه سازي داده ها توسط نرم افزار Lars.WG طي دوره زماني 2030-2010 ميلادي
بررسي ارتباط پوشش گياهي گونه غالب با فاكتورهاي توپوگرافي در مراتع مناطق خشك استان يزد با GIS (مطالعه موردي: حوزه باغ خاتون تفت)
مطالعه چندشكلي جايگاهFlanking 5′ ژنHSP90AA1 و ارتباط آن با تنش گرمايي در دو نژاد گوسفند كرماني و زل در اقليم هاي مختلف آب و هوايي ايران
مطالعه چندشكلي جايگاه اينترون 10 ژن HSP90AA1 مرتبط با تنش گرمايي در گوسفندان نژاد لري بختياري و بلوچي با اقليم هاي مختلف آب و هوايي
بررسي و مقايسه كاربرد روشهاي نوين آبياري در پروژه هاي بيولوژيكي بيابانزدايي
اثرات اقليم گرم و خشك بر معماري و شهرسازي منطقه اردستان اصفهان
خشكسالي و ضرورت برآورد رواناب حوزه هاي آبخيز شهري (مطالعه موردي منطقه 22 شهري تهران)
قنات نشانه اي پايدار در گذر زمان (نمونه موردي: قنات زارچ)
ارزيابي كاركرد دستگاه جديد نمونه گير سراميكي عصاره خاك (جذب آب و شوري) در شرايط اشباع كامل در داخل آب
بررسي ميزان تطابق معماري مساكن روستاهاي بياباني دهستان جبل با شرايط جغرافيايي حاكم بر آن
بررسي مكانيسم ايجاد و توسعه خندق و راه هاي كنترل آن (مطالعه موردي: حوزه آبخيز شرف آباد، لرستان)
برآورد فرسايش و توليد رسوب با استفاده از مدل MPSIAC (مطالعه موردي: زيرحوزه طالين از حوزه آبخيز روضه چاي اروميه)
اثر باطله هاي سولفيدي (پيريت) در بيابانزايي اطراف معادن و نقش آن در آلودگي خاك به عناصر سنگين
ارزيابي تغيير اقليم حوضه آبخيز قره سو با استفاده از داده هاي سناريو A1B مدل HADCM3 دردوره ي 2099-2080
توسعه پايدار مناطق خشك و بياباني با رويكرد اكولوژيكي- اقتصادي: مطالعه موردي پتانسيل بهره برداري از گياهان دارويي خراسان جنوبي
ناپايداري جمعيتي سكونتگاه هاي روستايي چالش فراروي مناطق خشك و بياباني: مطالعه موردي شهرستان بيرجند
بررسي ميزان ذخاير كربن آلي درمنه زار هاي مناطق خشك(مطالعه موردي: استان سمنان)
سازمان هاي مردم نهاد و توسعه پايدار گردشگري با تاكيد بر تالاب پريشان
استفاده از روش تحليل عاملي آشيان اكولوژيك جهت تعيين رويشگاه بالقوه گون سفيد (Astragalus gossypinus Fischer) در شهرستان هاي گلپايگان و خوانسار
چارچوب مفهومي براي مديريت منابع آب زيرزميني در اراضي بياباني با هدف توسعه پايدار
بررسي قابليت برنامه ريزي ژنتيك در شبيه سازي سري زماني آبدهي
ارزيابي برهمكنش پديده‌هاي PDO و ENSO و بر رخداد دوران هاي تر و خشك بارش هاي پائيزه جنوب ايران
كاربرد تصاوير ماهواره اي در ارزيابي پهنه هاي جنگلي و كناره اي جزيره قشم در دوره زماني 2007-1998
بررسي جايگاه زنان در جريان پروژه بين المللي ترسيب كربن با تاكيد بر توسعه پايدار ( نمونه مورد مطالعه: نواحي روستايي شهرستان سربيشه)
قابليت شبكه هاي عصبي مصنوعي در تخمين دبي ورودي به مخزن سد كرج
چگونگي انباشت، تجمع و توزيع رسوب در مخزن سدها(مطالعه موردي سد بيدستان)
مدل سازي پارامترهاي اقتصادي- اجتماعي حوضه هاي آبخيز به منظور استفاده در برنامه ريزي و آمايش سرزمين
مقايسه مقاومت به تنش خشكي برخي از گونه هاي مهم مرتعي
برآورد شدت فرسايش و توليد رسوب در حوضه امين اباد ميبد با استفاده ازمدل تجربي EPM
تحليل راهبردهاي توسعه گردشگري با استفاده از مدل SWOT (با تأكيد بر پارك ملي كوير)
مقايسه ويژگي هاي اكوتوريسمي پارك ملي كوير وپارك ملي سرنگتي تانزانيا
جايگزيني گونه اسكنبيل بجاي تاغ و نقش حفاظتي آن در تثبيت تپه هاي شني (مطالعه موردي : منطقه حفاظت شده كلاته مير علي شهرستان سبزوار )
تاثير كالبد محله هاي سنتي بر روابط اجتماعي( با نگاهي به نقش سابات در شهر شوشتر)
تحليلي بر مولفه هاي چهارگانه توسعه پايدار در توسعه گردشگري در مناطق بياباني
معرفي پتانسيل هاي ژئوتوريسمي و اكوتوريسمي كوير هاي ايران (مطالعه موردي: خوربيابانك)
بررسي شدت بيابان زايي ناشي از شاخص عملكرد محصولات در اراضي كشاورزي جنوب شرقي استان تهران (منطقه مورد مطالعه: جوادآباد دشت ورامين)
مطالعه اثر سرمادهي بر شاخص هاي جوانه زني گياه بيابان‌زداي Limonium sinatum
مطالعه خصوصيات جوانه زني گياه Limonium sinatumتحت شرايط استراتيفيكاسيون از طريق روشهاي آماري چند متغيره
خشكسالي و وضعيت منابع آب در استان فارس
امكان استفاده از RS و GIS در بررسي تاثير سدخاكي بر وضعيت اراضي پاياب سد (مطالعه موردي: سدخاكي قره تپه)
برآورد تبخير مرحله دوم و كاربردآن درمناطق خشك و بياباني
تحليل روشهاي خوشه بندي WARD و PCA و كاربرد آن در بيابان زدايي
بررسي اثر پساب در احياي پوشش گياهي در مناطق بياباني (مطالعه موردي؛ دشت سگزي شهرستان اصفهان)
بررسي عوامل موثر در بيابان زايي، چالش ها و راهكارها (مطالعه موردي؛ استان اصفهان)
بررسي نقش بيابان زايي بر تعداد روزهاي گرد و غبار (مطالعه موردي؛ دشت سگزي اصفهان)
نقش مسائل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در توسعه بيابان زايي و راه هاي مقابله با آن (مطالعه موردي: جنوب استان كرمان)
بررسي كاربرد دور سنجي در مطالعات آب هاي زير زميني و كشاورزي
ترويج كشاورزي در تحولات نوين كشاورزي ايران
امكان استقرار نظام شورزيست گياه ارزن پادزهري (Panicum antidotale Retz) در كوير مركزي ايران
ارزيابي وضعيت اكوهيدرولوژيكي بخشي از مراتع طالقان با استفاده از روش نوين DLA
طراحي اكولوژيك در شهرهاي حاشيه ي كوير؛رهيافتي درجهت توسعه ي پايدار
ميزان تاثيرپذيري گونه كلير(Capparis deciduas) از خصوصيات ادافيكي و اقليمي در بلوچستان ايران
بررسي اثر سرب و كادميم بر زنده‌ماني و محتواي پرولين در نهال هاي زيتون (Olea europaea)
بررسي اثر سرب و كادميم بر زنده‌ماني و محتواي قندهاي محلول در نهال هاي مورد (Myrtus communis)
فاكتورهاي استراتژيك مديريت زمين گردشگري در تالاب كويري گاوخوني
تنوع زيستي اكوسيستم بيابان با تكيه بر گياهان دارويي
عوامل اجتماعي موثر در بياباني شدن مراتع اشتهارد از ديدگاه ترويجي
بيابان در انتظار مراتع اشتهارد بر اثر چراي مفرط دام
بررسي عوامل اصلي تخريب و فرسايش در حوضه آبريز زنجانرود
بررسي مورفولوژيكي، فيزيكو شيميايي و مينرالوژيكي شنزارهاي شرق استان سمنان
بررسي خصوصيات مورفوسكوپي و گرانولومتري ذرات ماسه در ارگ دامغان
استفاده از مدل‌هاي بهينه‌سازي در كاهش هدررفت عناصر غذايي اراضي
تهيه نقشه هاي شوري و قليائيت خاك سطحي در شمال و شمال شرق اصفهان، از روش شبكه عصبي مصنوعي
بررسي وضعيت خشكسالي و روند آن در حوزه سد درودزن بر اساس شاخص هاي آماري خشكسالي
كلاهك‏هاي سراميكي ابزاري جديد براي پايش شوري و آلودگي‏هاي زيست محيطي (مطالعه‏ي موردي نيترات)
معرفي برخي از گونه هاي تيره چتريان (Apiaceae ) و كاربرد آنها (دره شهداي اروميه)
بررسي نمايه هاي ارزيابي خشكسالي (PNPI , SPI) در شهر ياسوج
نقش كم آبياري در كشاورزي پايدار مناطق خشك و نيمه خشك ايران
ارزيابي پايداري كشاورزي با استفاده از شاخص هاي پايداري
كشاورزي پايدار راهي به سوي پايداري ترسيب كربن
بررسي اثر ارتفاع بر محصول دهي آنغوزه (مطالعه موردي: بشرويه، خراسان جنوبي)
بررسي تاثير بندهاي تغذيه مصنوعي بر سطح آب پيزومترهاي دشت مروست- استان يزد
بررسي استعداد رويشي ماسه زارها براي تثبيت بيولوژيك ريگزارهاي آذربايجان غربي
نقش آمايش سرزمين در مديريت و برنامه ريزي خطربيابانزايي حوزه آبخيزكوهدشت
تاثير تغيير كاربري اراضي بر برخي از ويژگي‌هاي فيزيكي و شيميايي خاك در منطقه صفاشهر استان فارس
نقش بيابان در ناپايداري سكونت گاه هاي كوچك مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي دهستان قهاب رستاق شهرستان دامغان)
جاذبه هاي گردشگري بيابان ها و كوير هاي ايران(بررسي موردي كوير لوت)
آبياري نوين تنها گزينه توسعه پايدار كشاورزي در مناطق نيمه خشك
روشهاي ابياري بهينه در مناطق خشك(ابياري زير سطحي و كوزه اي)
معرفي پتانسيلهاي توريسم ورزشي در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
پتانسيل هاي توريسم درماني در مناطق خشك ونيمه خشك ايران
مطالعات پوشش گياهي، ارزيابي و اندازه گيري و ارائه راهكارهاي مديريتي و اصلاحي براي حوزه آبخيز طالقان (مطالعه موردي زير حوزه سوهان- لهران)
بررسي تأثير پروژه هاي تغذيه مصنوعي بر نفوذپذيري خاك (مطالعه موردي: معين آباد شهرستان فسا)
دانش و فناوري در مديريت و بهره وري از منابع آب كشاورزي
بررسي افت آب زيرزميني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي: دشت كاشان)
و تأثير باد بر شكل گيري PNPI ، SPI بررّسي خشكسالي با استفاده از شاخص اقليم خشك منطقه در ايستگاه سينوپتيك كاشان
آمايش و ارزيابي اراضي
رويكرد توسعه پايدار به مناطق خشك و بياباني
معرّفي بومادران به عنوان يك گياه دارويي و تحليل تنش خشكي درآن
مقايسه روش هاي پيل گريم و هاف براي تعيين الگوي زماني بارش در حوضه آبخيز سد بوستان
تعيين الگوي كشت تحت استراتژي زيست محيطي باكاربرد الگوريتم ژنتيك (مطالعه موردي مشهد)
بررسي اكوسيستم بيابان با تاكيد بر بيابان سگزي استان اصفهان
تحليل آب‌هاي سطحي (بارندگي و رواناب) و آب‌هاي زيرزميني استان خراسان جنوبي
بررسي كاركردهاي فضاي سبز در بهبود اكوسيستم هاي شهري در مناطق بياباني
ضرورت هاي پژوهشي در مطالعات تغيير اقليم و تأثيرات آن بر كشاورزي كشورهاي در حال توسعه
پايداري كشاورزي استراتژي بازدارنده بياباني شدن اراضي كشاورزي
قابليت داده هاي سنجش از دور در تعيين قلمرو طوفان هاي گردو خاك در دشت سيستان
بررسي فرم بيولوژيك فلور سيستان و بلوچستان
معرفي مهمترين گياهان سمي سيستان و بلوچستان با تاكيد بر فيتوتوكسين ها و فرم زيستي
مروري بر كاربرد سد زيرزميني، بعنوان روش نوين مديريت منابع آب در مناطق خشك و بياباني
قنات مكانيسمي سنتي در جهت حفاظت و بهره برداري از منابع آب در مناطق خشك
بررسي عوامل موثر و راهكارهاي مهار و كنترل بيابان زايي ناشي از فرسايش بادي در منطقه زهك سيستان
تأثير هيدروپرايمينگ بر جوانه زني بذر كاج تهران (D.Don Pinus eldarica) تحت تنش خشكي
بررسي وتحليل زماني طوفان هاي گرد وغبار در ايستگاه بندرعباس
پهنه‌بندي و تحليل فراواني خشكسالي‌هاي حوضه گرگانرود-قره‌سو با كاربرد شاخص استانداردشده بارش
معرفي پتانسيل هاي اكوتوريسمي كوير مركزي ايران
تأثير يك پليمر محلول در آب، نشاسته بهينه شده و رس نانو همراه با گچ و سولفات آلومينيوم بر ميزان رس قابل انتشار و كاهش فرسايش در يك خاك سديمي
كاربرد سرباره كنورتور به عنوان مالچ براي كنترل فرسايش بادي
بررسي منابع معدني بيابان
بررسي و ارزيابي امكان احياي مناطق بياباني با استفاده از گياه دارويي- صنعتي گون زرد
برآورد ميزان فرسايش كناري رودخانه درونگر شهرستان درگز در محيط Arcview و طراحي ديواره ساحلي آن با استفاده از نرم افزار HEC-RAS
تعيين حدود بستر رودخانه و حريم سيل در رودخانه كاخك شهرستان گناباد با استفاده از مدل HEC-HMS 3.1.0 و نرم افزار Arcview 3.3
مطالعه ارزش غذايي علوفه گياه شورزيست كوشيا (Kochia scoparia) در شرايط تنش شوري
انتخاب ارقام آهن كارا براي رفع كمبود آهن در خاك هاي مناطق خشك به منظور پايداري توليدات كشاورزي
ارزيابي چند شاخص خشكسالي اقليمي و تعيين مناسبترين شاخص در حوزه كهورستان
تحليلي برطيف فرصت ها و ظرفيت هاي اكوتوريسمي و ژئوتوريسمي استان بوشهر (با تاكيد بر شاخص اقليم گردشگري)
برنامه ريزي در جهت معماري اقليمي با بهره گيري از شاخصهاي بيوكليماتيك به منظور توسعه پايدار (مطالعه موردي شهر گناباد)
نگرشي بر ارزيابي آسايش انساني در شهر سبزوار با توجه به شاخصهاي زيست اقليمي در راستاي توسعه پايدار
پتانسيل هاي گردشگري بيابان در استان اصفهان از جنبه اكوتوريسم
تغذيه مصنوعي، راهكاري جهت مديريت منابع آب
بررسي پتانسيل رستني هاي مراتع بياباني استان يزد
مطالعه تأثير اندازه خاكدانه هاي موجود در سطح بر شدت فرسايش بادي
ارزيابي قيمت آب كشاورزي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (مطالعه موردي: شبكه آبياري ورامين)
بررسي سيستم هاي تغذيه اي تلفيقي و ميكوريزا بر عملكرد دانه، اجزاء عملكرد و عملكرد بيولوژيك گياه دارويي ماريتيغال(Silybum marianum)
بيابان زايي و بيابان زدايي
بررسي روند خشكسالي در استان چهارمحال وبختياري با استفاده از شاخص SPI
دامداري و دامپروري در مناطق بياباني
ارزيابي قابليت فناوري سنجش از دور در مطالعه شوري خاك در مناطق بياباني
بررسي آلودگي سرب ناشي از تردد بر تنوع زيستي مناطق خشك (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده كالمند بهادران – يزد)
تعيين سطح بهينه اقتصادي اراضي ديم به منظور پيشگيري از بيابان زايي در اراضي كشاورزي (مطالعه موردي شهرستان ايجرود زنجان)
كاربرد شبكه عصبي مصنوعي خودسازمانگر SOM در هواشناسي سينوپتيك
پيش بيني خشكسالي بر اساس شاخص كمبود: (مطالعه موردي سد كرج)
بررسي كمي و كيفي عسل بدست آمده از عرصه مراتع نيمه خشك نيشابور
دانش بومي زنبورداران منطقه بينالود در خصوص زنبورپذيري گياهان در مراتع
بررسي تاثير سطوح مختلف تنش خشكي بر كميت و كيفيت گياه داروئي گشنيز
بررسي تغييرات مكاني كيفيت آب زيرزميني شهر كرج با استفاده از روش هاي زمين آمار
تأثير سيستم آگروفارستري (كشاورزي- جنگلكاري) بر ترسيب كربن در خاك (استان گلستان – آق قلا)
تاثير سيستم آگروفارستري بر وزن مخصوص ظاهري خاك (استان گلستان – آق قلا)
مديريت چند منظوره اراضي كشاورزي به عنوان راهكاري براي مبارزه با بيابانزايي (مطالعه موردي: شهرستان كازرون، استان فارس)
ارزيابي پايداري بوم سازگان هاي بياباني با استفاده از پايش دراز مدت تغييرات جمعيت پرندگان (مطالعه موردي: تالاب كويري پريشان، استان فارس)
فشار جمعيت بر محيط و نقش آن در بيابانزايي مورد مطالعه: استان تهران
بررسي وضعيت خشكسالي براساس نمايه‌هاي خشكسالي در شهر كرمانشاه
تاثيرات تغييرات اقليمي بر روند نابودي تالابها؛ نمونه موردي غرب ايران
معرفي گندميان موثر در مقابله با فرسايش خاك در استان اصفهان
معرفي مدلهاي شبيه سازي و پيش بيني طوفان ريزگردها
تحليل روند ساليانه و فصلي ريزگردها (مطالعه موردي: استان خوزستان)
مروري بر اثرات ريزگردها
تاثير منابع آبي و مديريت آن بر بيابان زايي و بيابان زدايي
مطالعه تنوع زيستي پوشش گياهي قرق گردنه قوشچي اروميه
مقايسه و ارزيابي وضعيت پوشش گياهي و فرسايش در قبل و بعد از عمليات آبخيزداري در آبخيز قطورچاي آذربايجان غربي
شناسايي اشكال ناهمواريهاي ماسه‌اي استان آذربايجان غربي
نيروگاه هاي دودكش خورشيدي، فناوري همزيستي با بيابان
اثرات هيدروژل استاكوزرب بر ذخيره آب و كربن آلي و عملكرد نهال هاي تاغ و آتريپلكس
دانش بومي درارتباط با سازوكارهاي انسان و بيابان (مطالعه موردي: روستاي ميمند – كرمان)
بررسي ارزش اقتصادي استخراج باريت ( مطالعه موردي روستاي رامه گرمسار)
ارزيابي الگوريتم هاي طبقه بندي ماشين بردار پشتيبان، نقشه زاويه طيفي، واگرايي اطلاعات طيفي و كدهاي باينري در استخراج نقشه كاربري اراضي (مطالعه موردي: منطقه بياباني كاشان، آران و بيدگل)
كاربرد فناوري هاي نوين سنجش از دور وGIS در پايش تغييرات كاربري اراضي و بيابان زايي (مطالعه موردي: مناطق بياباني كاشان، آران و بيدگل)
ارزيابي روند بيابان زايي و مدل سازي مكاني الگوي تغييرات كاربري اراضي در منطقه بياباني دهلران استان ايلام با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست
بررسي تاثيرات تغيير اقليم بر تركيب كاني شناسي رسي خاك هاي منطقه جيرفت
بررسي روند بيابان زائي به روش سنجش از دور در منطقه زرند
تعيين مناسب ترين حد بهره برداري مجاز گونه Stipa hohenackeriana (مطالعه موردي: مراتع استپي خشكه رود ساوه)
سرقت زيستي با تأكيد بر سرقت ذخاير ژنتيك منابع طبيعي ايران
استان همدان و فرصت هاي برنامه ريزي بر پايه ي پتانسيل هاي ژئوتوريسمي و جاذبه هاي اكوتوريسمي
آستانه حمل و نقل رسوبات بادي؛ روشها و موارد استفاده
ارزيابي اثر پخش سيلاب بيرجند بر پوشش گياهي(مطالعه موردي خراشاد در جنوب غربي شهرستان بيرجند)
قنات: نماد پايداري اكولوژيكي در مناطق خشك
اثر بيابان زايي بر شبكه آبياري و زهكشي دشت سيستان
بررسي كمي غبار ريزشي (مطالعه موردي: شهر بهبهان- شهريور و مهر 1390)
اثر تنش شوري بر درصد و سرعت جوانه زني گونه. Boiss Hedysarum criniferum
اثر تنش شوري بر طول ريشه چه، ساقه چه و بنيه بذر گونه Hedysarum criniferum Boiss
بررسي و تحليل ساختار توفان هاي گرد و غباري در دشت سيستان با استفاده از مدل اقليمي مقياس منطقه اي RegCM4؛ مطالعه موردي 30 جولاي 2001
ارزيابي و تهيه نقشه شدت بيابانزايي به روش IMDPA با دو معيار پوشش گياهي و خاك با استفاده از GIS «مطالعه موردي: دشت آلاگل- استان گلستان»
مقايسه اثرنقشه شيب، سنگ، كاربري در خطر بيابانزايي دشت گنبد- داشلي برون، استان گلستان
توسعه زندگي عشايري در مناطق بياباني باتاكيد بر يكجا نشيني
توسعه زندگي روستايي در مناطق بياباني
بررسي وضعيت خشكسالي و روند آن در ايران
تأثير تركيبات شيميايي مختلف در كنترل بيماري Rhizopus stolonifer برروي بذرهاي Bromus tomentellus در محيط كشت آزمايشگاهي
شواهد زمين شناسي تكامل بيابانهاي جهان
مكانيسم هاي بقاي حيات در بيابان
برآورد بارندگي فصلي با استفاده از زمين آمار(بررسي موردي:استان خراسان رضوي)
بررسي و مقايسه وضعيت عناصر غذايي خاك با تاكيد بر K،PوN در لايه سطحي اراضي كشاورزي و مرتعي(مطالعه موردي :شهرستان خاتم)
بررسي و مقايسه تنوع پوشش گياهي در مناطق قرق شده و تحت چرا
بررسي تنوع گياهي و الگوهاي كشت در اكوسيستم هاي بياباني استان خراسان رضوي با استفاده از شاخص هاي تنوع زيستي سيمپسون و شانون – واينر
بررسي روش هاي مختلف برآورد آبدهي در حوزه هاي فاقد آمار (مطالعه موردي: حوزه آبخيز رمشك)
بررسي فاكتورهاي تاثير گذار بر خشكيدگي تاغزارهاي كلاته ميرعلي سبزوار
بررسي احياء گونه هاي درختي مناطق خشك جنوب استان سيستان و بلوچستان با استفاده از آبياري تكميلي و شيوه هاي ذخيره نزولات
منشا يابي رسوبات بادي منطقه ريگ بشرويه
اهميت استفاده از گياهان دارويي در توسعه فضاي سبز شهري
معرفي برخي گياهان داروئي شاخص استان خراسان جنوبي با تاكيد بر نقش و اهميت كاربرد آنها در دارو سازي
مفهوم كوير در محيط تعاملي انتظامي
فرسايش بادي(بيابانزائي) درايران مشكلات و راهكار هاي مقابله با آن
بررسي مديريت عرفي منابع طبيعي در مناطق نيمه خشك، مطالعه موردي بخش برزك، استان اصفهان
اثر فعاليت هاي كشاورزي بر غلظت فلزات سنگين مس و كروم در برخي از خاك هاي استان همدان
بررسي وضعيت آلودگي خاك به فلزات سنگين كبالت و كروم (مطالعه موردي شهرستان نهاوند)
مقايسه اثر برخي هورمونهاي شيميايي بر ويژگيهاي جوانه‌زني بذور دو گونه‌‌ آگروپيرون
شناسايي گياهان دارويي منطقه بياباني قوام آباد (استان يزد)
بررسي نحوه عملكرد بادخورها و بادخان هاي تك سويه تحت اثر سرعت هاي باد مختلف با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي
تاثير سرمادهي مرطوب بر شكست خواب و القا جوانه زني در بذر گياه وشاء
بررسي عادات غذايي آهوي ايراني (Gazella subgutturosa) درپارك ملي وپناهگاه حيات وحش قميشلو
بررسي دو روش توليد گچ دراستان اصفهان و مقايسه ابعاد بيابان زائي و زيست محيطي آنها (مطالعه موردي مناطق سجزي وكاشان)
تاثير عمليات حفاظت آب و خاك (تاغ كاري)بر برخي خصوصيات خاك (مطالعه موردي: روستاي دشت كالپوش، خراسان شمالي)
بررسي عوامل تخريب جنگلهاي مناطق خشك
شناسايي دانش بومي درزمينه حفظ آب خاك درمنطقه گلشهراصفهان
پايش خشك سالي با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده مطالعه موردي استان كرمانشاه
منابع رطوبت بارش فراگير طي مرطوب‌ترين زمستان ايران مركزي
بررسي تاثير عامل بي رويه كشاورزي در بيابان زايي (مطالعه موردي كوير ميقان اراك)
ارزيابي وضعيت بالفعل بيابان زايي، با تاكيد بردو معيار پوشش گياهي و خاك (مطالعه موردي: كوير ميقان)
آناليز ويژگي هاي توسعه پايدار ، همراه با تدقيقي در علم و تكنولوژي كشاورزي پايدار ، نقش اين فناوري در نيل به اهداف توسعه پايدار
يوكا درختي: گونه اي جديد براي مبارزه بيولوژيك با پديده بيابانزائي در كشور
اكوتوريسم و حيات وحش شهرستان رودان استان هرمزگان
زمين گردشگري بيابان در استان خراسان جنوبي
تاثير سطوح مختلف سوپرجاذب بر بنيه اوليه و رشدگياهچه استبرق( Calotropis procera L.)
بررسي جاذبه هاي روستاي مصر در ايران و نقش آن در جذب توريست
پتانسيل گياه پالايي گونه سنجد در بهسازي خاكهاي آلوده به سرب در منطقه نيمه خشك زنجان
تاثير مديريت هاي مختلف اراضي بر برخي از ويژگي هاي شيميايي خاك
بررسي خشكسالي با استفاده از دو شاخص مبتني بر تبخير تعرق و بارندگي در ايستگاه هاي سينوپتيك با نمونه هاي مختلف اقليمي در ايران
عنوان مقاله : آموزش كشاورزان براي توسعه پايدار روستايي
بررسي خشكسالي هاي اخير منطقه ميناب با استفاده از شاخص هاي مبتني بر بارش
بررسي پتانسيل هاي اكوتوريسم دشت قطرويه با استفاده از الگوي تحليل (SWOT)
بسوي استفاده پايدار از آب: آب‌هاي غير متعارف فرصتي جهت تقويت منابع آبي و دستيابي به امنيت غذايي
سازه‌هاي موثر بر پذيرش آبهاي غير متعارف: توسعه مدل مفهومي
پيامد‌هاي بكارگيري فاضلاب شهري در توليد محصولات كشاورزي
اسكادا(SCADA) و كاربرد آن در شبكه هاي آبياري
برآورد توليد گونه مرتعي درمنه كوهي از طريق قطرتاج، قطريقه و ارتفاع در استان آذربايجان غربي
مقايسه روش هاي ميان يابي جهت تهيه نقشه پراكنش مكاني درصد آهك خاك در مراتع بلده
مقايسه روشهاي سريع كمپوست سازي مواد زائد شهري با استفاده از شاخص ديناميك ميكروبي و فعاليت آنزيمي
بررسي تركيبات فيتوشيميايي و فعاليت ضد ميكروبي گياه صبر زرد
مروري بر راهكارهاي سياستي موثر براي تسريع روند گسترش انرژي خورشيدي
ارائه راهكارهاي مديريتي شاخص هاي زيست محيطي توسعه پايدار در زابل
مقايسه روش هيدرولوژيكي و شبكه عصبي در پيش بيني رسوب معلق (مطالعه موردي ايستگاه آق قلا، گرگانرود)
ارزيابي شدت فرسايش بادي در دشت چنگوله ايلام به روش تجربي IRIFR.E.A
معماري و شهرسازي اقليمي در بوم هاي بياباني و آسيب شناسي آن در دهه هاي اخير
تعيين ميزان تأثير پوشش گياهي و كيفيت خاك بر بيابان زايي در منطقه سيستان
بررسي اثرات گياه Atriplex Lentiformis بر تغيير خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك در مراتع دست كاشت داشلي برون استان گلستان
پهنه بندي وضعيت فعلي بيابانزايي با استفاده از روش مدالوس (مطالعه موردي: حوزه آبخيز تروتي- گنبد كاووس)
بررسي دانش بومي در معماري سنتي روستايي منطقه سيستان و بلوچستان: وضعيت ها، مشكلات و استفاده از شيوه هاي آموزشي و ترويجي مناسب براي تداوم ارزش هاي آن
معماري سنتي پارسي در روستاهاي مناطق كويري ايران
نگاهي بر نقش راههاي روستايي در دستيابي به توسعه پايدار در مناطق كويري ايران
بررسي گونه هاي گياهي مهم جنگل هاي مناطق خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي : جنگل باغ شادي هرات)
معرفي عامل درجه فشردگي به عنوان معيار كيفيت خاك در مدل هاي برآورد بيابانزايي
تعامل اقدام پژوهي مشاركتي و بيابان زدايي
بررسي كيفيت علوفه گونه هاي Astragalus squarrosus و Stipagrostis pennata در سه مرحله فنولوژيكي در سبزوار
مقايسه روش هاي زمين آمار در ارزيابي كيفيت خاك
مقايسه روش هاي آبياري بر روي عملكرد غده سيب زميني در منطقه جيرفت
تهيه نقشه شوري، اسيديته و فسفر خاك در اراضي كشاورزي منطقه جيرفت با استفاده از نرم افزار GIS
بررسي اثر سطوح مختلف تنش خشكي بر خصوصيات جوانه زني بادامشك (Amygdalus scoparia)
بررسي تغيير اقليم در دوره هاي آتي به كمك مدل SDSM ( مطالعه موردي حوضه بهشت آباد كارون شمالي)
فرايندهاي بيابان زايي در خراسان شمالي
بيابان زايي تكنوژنيك ناشي از احداث و توسعه جاده (مطالعه موردي: پناهگاه حيات وحش قميشلو)
نقش گردشگري در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: زيست‏كره خوارتوران استان سمنان)
معرفي روشهاي كشت گز شاهي(Tammarix aphylla) در مناطق داراي آبها و خاكهاي نامتعارف
مديريت مشاركتي اكوسيستم هاي مناطق خشك، راهكارها و چالش ها
كور، گياه چند منظوره (مطالعه موردي: زرين دشت)
كشت گياه دارويي صبرزرد در منطقه چاه نهر لارستان
مقايسه نقشه شدت كيفي فرسايش تهيه شده با مدل ژئومرفولوژي و مدل پسياك ( مطالعه موردي :حوزه آبخيز زنوزچاي)
نقش نظام تعليم و تربيت در آموزش رفتارهاي مناسب براي حفاظت از اكوسيستم بيابان
بررسي اثر پوشش آلي بر بنيه اوليه بذر استبرق (Calotropis procera L.)
بررسي تاثير بستر كشت بر بنيه اوليه بذر استبرق (Calotropis procera L.)
بررسي روش هاي متداول حفاظت و مديريت بوم هاي بياباني استان كرمان
تعيين شدت و وسعت خشكسالي وتاثيرآن بر وضعيت منابع آبهاي سطحي (مطالعه موردي حوزه آبخيز سد 15 خرداد قم)
بررسي ارتباط بين فاكتورهاي اقليمي و زميني با وقوع طوفان هاي گرد و غبار با استفاده از تصاوير ماهواره اي MODIS (مطالعه موردي: استان خوزستان)
باروري ابرها، راهكاري نوين در جهت تعديل آب و هواي مناطق خشك و نيمه خشك
الگوي برآورد دماي متوسط روزانه در مناطق خشك و نيمه خشك ايران
بررسي ارتباط دبي و متغييرهاي كيفي آب در استان هرمزگان (مطالعه موردي: رودخانه ميناب، حسن لنگي و جلابي)
جمع آوري و شناسايي خواص برخي گياهان دارويي و صنعتي در منطقه بياباني ريگ بلند كاشان
بررسي اثرات گرد و غبار بيابان هاي منطقه سيستان بر طول عمر پره توربين باد
بررسي فلور، اشكال رويشي و وضعيت مراتع خشك و بياباني شهرستان نهبندان (مطالعه موردي مراتع سربند گوياد)
بررسي نقش الگوهاي پيوند از دور بر روي روزهاي گرد و غباري سيستان
پهنه بندي اقليمي استان كرمان با استفاده از تحليل عاملي و خوشه اي
تعيين مقدار فرسايش خاك با استفاده از گونه هاي درختي غالب
بررسي وضعيت كمي وكيفي پوشش جنگلي قره قرمز شهرستان چناران(منطقه رويشي ايراني-توراني)
تغييرات جوانه‌زني بذر گونه Halocnemum strobilaceum در اثر پديده خشكي
بررسي رفتار گونه Halocnemum strobilaceum (Pall.)M.B. به تنش‌هاي مختلف محيطي
كنترل فرسايش بادي در مناطق بياباني در قرآن
نقش عوامل زمين شناسي در تشكيل بيابانهاي ايران
مقايسه وسعت و پراكندگي بيابانهاي ايران با تاكيد بر عنصر بارش
برآورد نياز آبي گونه تاغ در دو ناحيه بياباني ايران
قلمرو بيابانهاي ايران
بررسي پتانسيلهاي اكوتوريسم مناطق كويري و بياباني (مطالعه موردي:استان سمنان)
بررسي روشهاي درون يابي مكاني و ابزار GIS جهت آناليز مكاني كيفيت و آلودگي آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي: دشت اشتهارد، استان البرز)
ارزيابي مدل‌هاي تجربي فرسايش و رسوب در مناطق خشك شمال استان گلستان مطالعه موردي «حوزه بالا دست بند خاكي آق بند گنبد»
تحليل سينوپتيكي پديده گرد و غبار در جنوب غرب ايران (مطالعه موردي: فوريه 2009)
ارزيابي و طبقه بندي زوال پوشش گياهي مناطق بياباني و نيمه بياباني به روشFAO-UNEP و با استفاده از GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قمرود)
بررسي وضعيت فرسايش بادي در استان قم
ويژگي‌هاي پلاياهاي منطقه قم و اشكال ژئومورفولوژي بياباني موجود درآن‌ها
بررسي انواع فرسايش، رخساره هاي ژئومورفولوژيكي و خصوصيات هيدروديناميكي سازندهاي زمين شناسي(مطالعه ي موردي: زيرآبريز چهل كنار بهبهان)
بررسي قابليت استفاده از ويژگي هاي سازندهاي زمين شناسي براي اولويت بندي پروژه هاي آبخيزداري (مطالعه ي موردي: حوزه ي آبخيز چمران)
مطالعه پوشش گياهي به منظور بهبود عملكرد مديريتي بر مراتع (مطالعه موردي: حوضه ي آبخير خائيز)
كاركرد سكونتگاههاي روستايي در توسعه توريسم بياباني
نقش علف وتيور(Vetiver Grass) در حفاظت خاك وكاهش فرسايش
تفكيك و پهنه بندي بيابان هاي استان خراسان از منظر پديده هاي ژئومورفولوژيك
بررسي مقاومت به شوري جوامع هالوفيت حاشيه پلايا به منظور احياي رويشگاه (مطالعه موردي: حاشيه كوير مرطوب بجستان)
نياز غذايي برخي گياهان شورپسند‌ علوفه‌اي در شرايط شور
نقش پوشش گياهي در كاهش فرسايش خاك از ديدگاه ژئومورفولوژي
مديريت استفاده از پساب ها جهت احياء مناطق بياباني
بررسي و تحليل خشكسالي هواشناسي در استان اصفهان بر اساس نمايه هاي آماري
تحليل و بررسي وقوع روند در بارندگي سالانه وفصلي به منظور شناخت تغييرات اقليمي
پتانسيل سنجي كاشت گياه زيتون به منظور بيابان زدايي و توليد سوخت بيوديزل
بررسي خصوصيات خاك هاي مناطق خشك و نقش آنها در رشد گونه هاي گياهي كويري و راهبردهاي لازم براي توسعه پايدار (Sustainable Development) (مطالعه موردي: كوير خوريان، سمنان)
بررسي فرهنگ كوير و بيابان نشينان و استفاده از دانش بومي در مديريت و اصلاح اراضي بياباني كشور
معرفي گياهان سازگار و اقتصادي مناطق بياباني و كويري ايران با هدف توسعه ي سامانه ي محيطي(Ecosystem Development)
مديريت منابع خاك و خاك ورزي حفاظتي در مناطق خشك و بياباني با هدف توسعه ي پايدار (منطقه مورد مطالعه: ركن آباد، سمنان)
معماري در شهرها و روستاهاي بياباني و كويري ايران: چالش ها و فرصت ها
بررسي اهميت كشاورزي در توسعه پايدار روستايي( نمونه موردي: دهستان ايرندگان شهرستان خاش
بررسي نقش علفخواران استپ هاي مركزي ايران در انتقال بذر گياهان
تغييرات زماني و مكاني بارندگي در استان قم
بررسي تغيير اقليم دربروز سيلابهاي مخرب ناگهاني در استان قم
بندسارها، فن آوري بومي مقابله با كم آبي و خشكسالي در نواحي خشك و نيمه خشك (مطالعه موردي حوضه آبريز دشت بيرجند)
توسعه پايدار كشاورزي
توسعه پايدارومسائل پيش روي بهره برداري ازمنابع آب وتامين نياز آبي بخش هاي مختلف درمناطق خشك ونيمه خشك
ارزيابي خشكسالي و تا ثير آن بر كشت گندم آبي در شهرستان ايلام
تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني در مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي ارتباط ژنتيكي وكاني شناسي عناصر تشكيل دهنده تپه هاي ماسه اي- بياباني ( شرق دشت سيستان)
كاهش مصرف انرژي در ايجاد شرايط تهويه مطبوع روشي خوبي است يا نه؟چرا؟ بوسيله احداث بادگيرهاي جديد چطور؟اين امر امكان پذير است يا نه؟
بررسي خشكسالي اقليمي در ايستگاه ده پيرنگان رودان با استفاده از شاخص RDI
اثر شن هاي روان و نهشته هاي بادي بر جنگل هاي حراي استان هرمزگان و نابودي مانگروزارها
بررسي تنوع زيستي دراستان كرمان
بررسي آماري و پهنه بندي طوفان هاي گرد و غبار در استان خراسان رضوي
استفاده از تصاوير ماهواره اي در شناسايي مناطق مناسب براي آبخوانداري با استفاده از تكنيك سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي پلاياي گيل در جنوب شرقي استان فارس)
راهبردهاي علمي- مديريتي در بهره برداري از بيابانهاي يزد
پيش‌بيني و بررسي اثرات مصرف انرژي و انتشار CO2 با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي و استفاده از پتانسيل بيابان‌هاي ايران در تامين انرژي‌هاي تجديدپذير
بررسي تاثير نوع اراضي بر ذخيره كربن خاك حوزه آبخيز نومه رود
بررسي تحليلي كارايي و كاربرد مدل هيدرولوژيكي توزيعي – مكاني WetSpa به جهت شبيه‏سازي اثر تغييرات كاربري اراضي بر هيدروگراف خروجي حوزه
تهيه نقشه ظرفيت ذخيره چالابي حوزه آبخيز با استفاده از مدل WetSpa در محيط GIS (مطالعه موردي: حوزه آبخيز دينور كرمانشاه از حوزه‏هاي بالادست سد كرخه)
بررسي بافت تاريخي شهر نايين و چگونگي همزيستي آن با شرايط اقليم گرم و خشك
بررسي و تعيين رابطه متغيرهاي اقليمي و سطح ايستابي چاههاي دشت سيلاخور
مقايسه روش هاي تجربي و تحليل منطقه اي به منظور برآورد جريان در حوضه آبخيز حبله رود
تحليل تأثيرمولفه هاي بارش بر رواناب و شكل هيدروگراف سيل در حوضه آبخيز جاماش استان هرمزگان
بررسي اثر تغيير اقليم بر بيابان زايي
ارتباط بين قطر ذرات ماسه و فراواني سرعت‌هاي آستانه باد در ريگ حجّت آباد
مقايسه تغييرات عناصر خاك رويشگاه دو گونه Salsola rigida, Stipa barbata در حالتهاي قرق و خارج قرق
كاربرد تحليل سلسله مراتبي دراولويت بندي معيارهاي تنوع زيست فرهنگي در مناطق خشك مطالعه موردي شهرستان نيشابور
ارزيابي انرژي پتانسيل خورشيدي در مناطق بياباني ايران
تاثيرتنش شوري وشوري غني شده با عصاره ريشه روناس(Rubica tinctorium)بر جوانه زني بذر بادرنجبويه (Mellisa officinalis )
كاربرد ژئوتكستايل در موفقيت آبياري قطره اي زيرسطحي در مناطق خشك
ارزيابي روشهاي مختلف براورد تبخيرو تعرق پتانسيل در ايستگاه سينوپتيك اردبيل
بررسي آستانه خاك شناسي آبكندها در اقليم خشك بياباني سرد (مطالعه موردي: منطقه ني ريز استان فارس)
بررسي كيفيت منابع آب زيرزميني و روند تغييرات عناصر كيفي آن (مطالعه موردي: دشت خسويه ساچون در منطقه زرين دشت استان فارس)
بررسي تغييرات سطح ايستابي در دشت نجف آباد
مطالعه وشناسايي خزندگان تپه هاي ماسه اي مناطق بياباني فلات ايران (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)
برآورد آماري حداكثر بارش محتمل 24 ساعته بر اساس تصحيح ضريب فراواني هرشفيلد (مطالعه موردي استان يزد)
بررسي موانع توسعه پايدار روستايي ازديدگاه كارشناسان و متخصصين
تحليلي بر مفهوم مشاركت و نقش آن در بيابان‏زدايي
ارزيابي روش هاي مختلف برآورد تبخيرو تعرق پتانسيل در ايستگاه سينوپتيك نائين
مديريت منابع آب در مناطق خشك با استفاده از مدل سازي كيفي آبهاي زير‌زميني
تاثير اقليم بر ميزان تعداد روزهاي داراي گرد و غبار
اثرات غبار سمي و غير سمي بر سلامت انسان
معرفي فلور و پراكنش جغرافيايي گياهان مراتع چهل كنار خوزستان
مطالعه كيفي-كمي گياه باريجه و تحليل اثر تنش خشكي بر آن
بررسي نگرش كشاورزان سيستان نسبت به عمليات بيابان‌زدايي (مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان زهك)
بررسي نقش تردد خودرو در ايجاد فرسايش بادي و رابطه آن با بيابانزايي (مطالعه موردي منطقه سيستان)
مناسبترين روش آبياري نهال به منظور توسعه پايدار در مناطق خشك و بياباني (مطالعه موردي منطقه سيستان)
راهكارهايي در ارتقا كيفي پياده راه ها در اقليم گرم و خشك
بررسي فاصله پايه هاي گياهي از يكديگر (مطالعه موردي: منطقه شاهكوه سفلي شهرستان شاهرود)
مطالعه تاثيركاربري‏هاي مختلف اراضي(مرتع، كشت ديم و كشت آبي) در ضريب فرسايش‏پذيري خاك
بررسي تاثير شيب بر ضريب فرسايش‏پذيري خاك كاربري‏هاي اراضي مختلف
بررسي رابطه تغذيه آب زير زميني و جريان كلي رودخانه(مطالعه موردي: حوزه آبخيز رودخانه چشمه علي)
بررسي علل تخريب و تحليل رفتن قنوات در دشت يزد- اردكان
بررسي تنوع زيستي ماهيان اكوسيستم هاي آبي مناطق نيمه خشك (مطالعه موردي: رودخانه قشلاق)
برآورد حداكثر دبي رواناب با استفاده از روش استدلالي جهت واحد هاي كاري حوزه آبخيز دشمن زياري
برآورد تبخير و تعرق با استفاده از روش هاي تجربي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز دشمن زياري استان فارس)
برنامه‌ريزي راهبردي گردشگري در روستاهاي نواحي بياباني (مطالعه موردي: روستاي اسفندآباد – شهرستان ابركوه، استان يزد)
تأثير كاربري هاي مختلف اراضي بر پديده بيابان زايي
تحليل فرصت ها و راهبردهاي توسعه اكوتوريسم در مناطق خشك با استفاده از الگوي SWOT و QSPM (مطالعه موردي: استان كرمان)
بررسي تكنولوژي هاي بهينه سازي مصرف آب در مناطق خشك و كم آب
بررسي روند پارامترهاي دمايي حوضه حاجي‏آباد با استفاده از روش ناپارامتريك من-كندال
ارزيابي وضعيت خشكسالي با استفاده از شاخص SIAP و ميانگين متحرك
ارزيابي خشكسالي با استفاده از شاخص جريانات رودخانه اي(SDI) وشاخص بارش استاندارد(SPI) (مطالعه موردي حوزه سد درودزن در استان فارس)
بررسي خشكسالي در استان سمنان با استفاده از شاخص هاي خشكسالي
بررسي تاثيراقليم و پوشش گياهي بر مهار فرسايش بادي در جنوب شرقي شهر ورامين
تاثير اثرات تغيير اقليم بر رواناب حوضه رودخانه كارون
تعيين بهترين مناطق كشاورزي جهت اجراي سيستم هاي آبياري باراني از لحاظ كيفيت آب زيرزميني با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه: شهرستان فسا)
(منطقه مورد مطالعه: شهرستان شيراز) GISبررسي كيفي آب زيرزميني براساس طبقه بندي ويلكوكس با استفاده از
لعاب خاكستر بر سفال در صنايع دستي
اثرات فرسايش بادي بر مناطق خشك و نيمه خشك
بررسي عوامل اقتصادي- اجتماعي موثر در فرسايش بادي اراضي و تامين ماسه ارگ كرمان
بررسي تغييرات كاربري اراضي در ارگ كرمان
بررسي خشكسالي بر اساس دو شاخص آماري SPIو RDI (مطالعه موردي: ايستگاه طبس و حوضه كريت طبس)
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص هاي SPI ،RDI ،SIAP و PNI (مطالعه موردي: حوضه دره بيد- طبس)
ارزيابي شدت فرسايش بادي منطقه حفاظت شده كالمند
تأثير مقادير و منابع مختلف ماده آلي و غلظت كادميوم خاك بر غلظت كادميوم، عناصر كم مصرف و فسفر گياه چاودار (Secale cereale L )
بررسي روابط بين گونه هاي گياهان دارويي در مراتع استان سمنان
اثر جريان آب ايجاد شده از گسيلنده ها در نفوذ آب در آبياري قطره اي و راهكاري براي مصرف بهينه آب
برآورد رسوب با استفاده از مدلPSIAC و راهكارهاي منطقه اي براي كنترل آن (مطالعه موردي : منطقه بياباني شهرستان اسفراين)
تأثير پوشش گياهي بر بيابان زايي حوضه چشمه خان با استفاده از مدل IMDPA
كشتاب‌ ورزي شانس جديدي براي مناطق بياباني
بررسي چگونگي بومي سازي استفاده از انرژي تجديد پذير باد در توربين هاي بادي واثرات زيست محيطي آن
بررسي تاثيرات اقليم بر طراحي شهري پايدار بوم هاي بياباني
بهره گيري از انرژي خورشيدي در بوم هاي بياباني در راستاي اهداف توسعه پايدار
شهر مصدر، كلان شهر پايدار آينده
تامين امنيت خطوط مواصلاتي منتهي به مقاصد توريستي با بهره گيري از سامانه اطلاعات جغرافيايي
تاثير اقتصادي – اجتماعي و ايمني زيستي ورود غيرمجاز دام بر مناطق كويري شرق كشور
امنيت و توسعه صنعت توريسم و اكوتوريسم در بيابان
طراحي محيط زيست بياباني همساز با اقليم با رويكرد توسعه پايدار
فرسايش بادي و اثر باد 10 متري در ايجاد طوفان هاي گردوغبار رخ داده در استان خوزستان: فوريه و مارس 2010
امكان سنجي و توجيه اقتصادي نصب تجهيزات فتوولتائيك در مناطق بياباني با استفاده از نقشه هم تابش ايران
تاثير تنش خشكي بر عملكرد گلرنگ
مروري بر مطالعه زماني- مكاني پديده گرد و غبار در استان خوزستان
مطالعه گردوغبار شديد بر فراز استان خوزستان با استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور
بررسي عوامل موثر در شدت بيابان زايي با بهره گيري از مدلIMDPA و GIS (مطالعه موردي : منطقه جفير هويزه)
شناسايي اندام‌هاي مقاوم و غيرمقاوم گياه مرتعي جگن نسبت به تنش وارده از سوي چراي دام (برش)(مطالعه موردي: مزرعه تحقيقاتي دانشگاه گنبد كاووس)
بررسي ويژگي هاي مورفولوژيك بارخان هاي منطقه شهداد؛ استان كرمان
تعيين فراسنجه‌هاي توليد گاز سيلاژ گياه شورزيست كوشيا (Kochia scoparia) به عنوان يك ماده خوراكي جايگزين
پوشش گياهي بياباني ناحيه ايرانو-توراني در ايران
زود گلدهي گوجه فرنگي (L. Lycopersicon esculentum) با بهره گيري از تنش آبي و بهينه سازي تهيه نشا براي كوتاه كردن دوره رشد و سازگاري با اقليم خشك
انتخاب بهترين توزيع فراواني برازش يافته سيلاب با استفاده از معيارهاي تصميم گيري (مطالعه موردي: حوضه هاي آبخيز منتخب استان خراسان رضوي)
پهنه بندي بيابانزائي با استفاده از مدل تاكسنومي توسعه يافته مطالعه موردي، منطقه ابوزيد آباد كاشان
بررسي تاثير تنش شوري بر جوانه زني گياه اشنان
تغيير شرايط ميكروكليمات در مناطق بياباني با استفاده از طراحي شهري متكي بر منابع موجود آب
اثر فعاليتهاي توسعه انساني بر روي تالاب هاي پارك ملي كوير
بررسي مروري ظرفيت مهاركنندگي گياهان خانواده چغندر برفزايند قهوه اي شدن مواد غذايي
مروري بر پتانسيل گياهان خانواده توت به عنوان حشره كش طبيعي
بررسي اثرات تغيير اقليم بر مبحث بيابان زاييي ارائه را هكارهاي اجرايي
برآورد عناصر اقليمي از طريق معادلات رگرسيون در استان مركزي
بررسي پتانسيل مقاومت به تنش شوري دو گونه مرتعي شور پسند جهت اصلاح مناطق خشك و بياباني

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید