فراخوان مقاله

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری، ۲۴ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه رازی در شهر کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

تعاملات اجتماعی، فضای اجتماعی، دیپلماسی شهری
تعاملات اجتماعی:

  • کرمانشاه، شهری چند پاره
  • تاریخ تعاملات اجتماعی در کرمانشاه
  • و…

فضای اجتماعی:

  • سکنی گزینی
  • زیباسازی و تبلیغات محیطی
  • و…

دیپلماسی شهری:

  • ارتباط بین فرهنگی
  • کرمانشاه و راه ارتباطی بین المللی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید