فراخوان مقاله

کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده

کنگره بین المللی محاسبات کلان مقیاس و تحلیل کلان داده، ۴ تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه خوارزمی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ با توجه به محورهای اصلی کنگره اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • Exascale Computing
  • Big Data and HPC Convergence
  • Grids and Clouds for HPC
  • Algorithms for Extreme Scale in Practice
  • Performance Modeling and Prediction
  • Smart Cities, Infrastructure Optimizatio
  • &…

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید