فراخوان مقاله

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی، ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و موسسه آموزش عالی مهر اروند در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۸ اسفند با توجه به محورهای برگزاری پنجمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

جغرافیا و برنامه ریزی

  • جغرافیا ی پزشکی
  • جغرافیا ی سیاسی
  • جغرافیا ی طبیعی
  • سنجش از دور
  • و…

معماری و شهرسازی

  • مهندسی معماری
  • معماری منظر
  • مدیریت پروژه و ساخت
  • انرژی معماری
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید