فراخوان مقاله

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۲۵ فروردین ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • میکروبیولوژی محیطی، تنوع زیستی و اکولوژی میکروارگانیسم ها
  • میکروبیولوژی و تولید محصولات طبیعی و مصنوعی
  • بیوتکنولوژی میکروبی و نانوبیوتکنولوژی
  • میکروبیولوژی آب و پساب
  • میکروبیولوژی دریا، آبزیان و شیلات
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید