فراخوان مقاله

اولین همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی

اولین همایش ملی مسائل کاربردی و آموزشی در تدریس و یادگیری زبان انگلیسی، ۴ تا ۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در شهر ارومیه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات خود تا ۳۰ اسفند همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۶  با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

Main Themes:

  • Applied Linguistics
  • Teaching Methodology
  • Second and Foreign Language Acquisition
  • English for Specific Purposes
  • Discourse Analysis
  • Testing
  • &…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید