فصلنامه

فراخوان دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی

ادبیات و هنر دینی ( نشریه خارجی دانشوران و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی گستره هنر و ادبیات دینی گروه پژوهشی ادبیات و هنر اسلامی وابسته به معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی)

زمینه فعالیت این دو فصلنامه  ادبیات و هنر دینی می باشد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از اهداف این فصلنامه بدین موارد می توان پرداخت:

  • رویکرد به مبانی اسلامی و رعایت چهارچوب های دینی در زمینه نظریه پردازی و تعمیق و گسترش اندیشه سازی ادبی و هنری
  • بهره گیری از تمام ظرفیتهای بالقوه و بالفعل نوگرایانه دینی
  • جذب پژوهشگرن فاضل و نواندیش حوزوی و باتجربه و کارآمد دانشگاهی
  • تخصصی کردن حوزه های پژوهش در این دو گستر
  • و…

لاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه و شرایط ارسال دست نوشته های ارزشمند خود در این دوره فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی مجله مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

 

 [اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید