فراخوان مقاله

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی

نخستین همایش ملی آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی، ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ توسط مجتمع آموزش عالی اسفراین برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۹ فروردین ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

محورهای اصلی همایش بدین شرح می باشد:

  • آیین فتوت و فرهنگ پهلوانی
  • تاریخ پهلوانی و ورزشهای باستانی در ایران
  • تاثیرات فتوت و آیین پهلوانی در هنر و آثار هنری
  • نقش فتوت و آیین پهلوانی در سنتهای شفاهی ایرانی
  • فتوت و آیین پهلوانی ایرانی در نگاه نویسندگان غیر ایرانی
  • ارتباط بین فتوت و کنش های اجتماعی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید