فراخوان مقاله

همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی

همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی، ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۸ اسفند با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

لف- افق های نوین در حوزه علوم پایه:

 • علوم آمار
 • علوم زمین
 • علوم شیمی
 • و…

ب- افق های نوین در حوزه علوم فنی و مهندسی:

 • مهندسی برق
 • مهندسی مواد
 • مهندسی دریا
 • و…

پ-محورهای ویژه:

 • مهندسی اقتصاد و توسعه
 • مهندسی علم و هنر
 • مهندسی فرهنگی
 • مهندسی دانش
 • مهندسی پایدار

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید