فراخوان مقاله

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، ۱۵ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط انجمن هیدرولیک ایران و دانشگاه محقق اردبیلی در محل دانشگاه – دانشکده فنی و مهندسی در شهر اردبیل برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)،از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در شانزدهمین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱ تیر ۱۳۹۶ با توجه به محورهای اصلی شانزدهمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

محور اصلی کنفرانس:

تعادل بخشی آبخوان دشت اردبیل

محور های کنفرانس:

  • مهندسی رودخانه
  • روش های عددی در مهندسی آب
  • مهندسی آب و فاضلاب
  • هیدرولیک دریا، سواحل و بنادر
  • محیط زیست در مهندسی آب
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید