فراخوان مقاله

سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۳ اسفند با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی برگزاری همایش بدین موارد می توان پرداخت:

  • مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
  • رفتار حرکتی    

 محورهای ویژه

  • اسلام و تربیت بدنی
  • فرهنگ در ورزش
  • اخلاق ورزشی
  • بیومکانیک ورزشی
  • روانشناسی ورزشی

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید