فراخوان مقاله

هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک

هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک، ۱۷ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران در شهر کرمان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثرتا ۲۰ آذر ۱۳۹۶ با توجه به محورهای اصلی هشتمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی هشتمین دوره کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • آبخیزداری و استحصال آب
  • آبخوانداری و تغذیه مصنوعی
  • سیستم های سطوح آبگیر باران
  • پرده آب بند و سدهای زیرزمینی
  • مدیریت منابع آب و خاک
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید