فراخوان مقاله

اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه

اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در شهر تبریز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این دوره سمینار حداکثر تا۱۵ اسفند با توجه به محورهای برگزاری سمینار اقدام نمایند

از محورهای اصلی سمینار بدین موارد می توان اشاره کرد:

  •  مهندسی عمران
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی محیط زیست
  • ​ مهندسی کشاورزی
  • مدیریت و برنامه ریزی

[اطلاعات کامل سمینار]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید