فراخوان مقاله

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، ۲۴ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بیرجند در شهر تهران -تالار همایش های پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند به حوزه باستان شناسی دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات خود تا ۲۵ بهمن و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود در این دوره همایش حداکثر تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۶ با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند

از محورهای برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

تاریخی:

  • کاربرد روشها و مطالعات میان رشته ای در پژوهشهای دوران تاریخی
  •  جایگاه و اهمیت متون و اسناد نوشتاری در پژوهشهای باستان شناسی تاریخی
  •  باستان شناسی ایلام: حلقه مفقوده باستان شناسی تاریخی
  • و…

اسلامی:

  • از میراث بازمانده تا آثار معاصر: آسیب شناسی و چالش های باستان شناسی دوران اسلامی به عنوان دوران زنده و پابرجا
  •  جایگاه ادبیات شفاهی و مکتوب در حوزه مطالعات باستان شناختی دوران اسلامی
  •   از مجموعه ها تا موزه ها و بانک های اطلاعاتی: شناسایی، گردآوری، مستند نگاری، حفاظت، عرضه و نشر آثار
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید