فراخوان مقاله

دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک

دومین کنفرانس جهانی مدیران زنجیره تامین و لجستیک، ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط مرکز توسعه اطلاعات کاربردی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۱۵ بهمن و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود در دومین دوره کنفرانس حداکثر تا ۲۳ بهمن با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

از حوزه های اصلی برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • حوزه ۱ : کاربردهای مدیریت زنجیره تأمین (  Supply chain Management Applications)
  • حوزه ۲ : طراحی زنجیره تأمین (Supply chain design )
  • حوزه ۳ : سیستم های تصمیم گیری و اطلاعات درمدیریت زنجیره تأمین
  • حوزه ۴ : زنجیره تأمین الکترونیکی (e-Supply Chain)
  • حوزه ۵ : لجستیک  Logistics
  • حوزه ۶ : مدل سازی و ارزیابی زنجیره تأمین  Supply Chain Modeling and Valuation
  • حوزه ۷ :  دیدگاه سازمانی و اقتصادی زنجیره تأمین

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید