فراخوان مقاله

کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون

کنفرانس راهکارها و رهیافت های احیاء تالاب بین المللی هامون، ۱۸ تا ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ توسط دانشگاه زابل در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۴ بهمن با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • تالاب ها و تنوع زیستی
  • — ارزش ها و عملکردهای تالاب‌ها
  • — کیفیت آب، آلودگی، احیا و مهندسی تالاب‌ها
  • — قوانین، مقررات و مدیریت تالاب‌ها

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید