فراخوان مقاله

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران ، ۶ تا ۸ شهریور ۱۳۹۶ توسط انجمن علوم خاک ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در پانزدهمین دوره کنگره حداکثر تا ۱ خرداد ۱۳۹۶ با توجه به محورهای اصلی این دوره کنگره اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک:

 • مایکوریزا و کودهای زیستی مایکوریزائی
 • تثبیت بیولوژیک نیتروژن و کودهای زیستی مربوطه
 • و…

 فیزیک و فرسایش و روابط آب، خاک و گیاه:

 • شناخت کاربردی فیزیک در کاهش تخریب خاک
 • معضلات فیزیکی خاک در ریزوسفر
 • و…

شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه:

 • اهمیت شناخت کیفیت شیمیائی خاک وآب
 • مطالعات خاکهای اسیدی، آهکی،گچی و متاثر از نمک
 • و…

 پیدایش و رده بندی خاک:

 • ارزیابی و آمایش سرزمین کاربری بهینه خاکها
 • نقش تغییرات اقلیمی بر خاک
 • و…

آلودگی خاک:

 • ارزیابی خطرات آلودگی خاک بر سلامت انسان و محیط زیست
 • آلودگی کودی، فلزات سنگین وترکیبات نفتی
 • و…

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید