فراخوان مقاله

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران

دهمین کنفرانس داده کاوی ایران،۸ تا ۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)،از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خوددر دهمین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۹ بهمن اقدام نمایند.

از اهداف برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • بسط و گسترش دانش داده کاوی در کشور
  • آشنایی با آخرین یافته ها و کاربرد های دانش داده کاوی در دنیای توسعه یافته
  • معرفی هر چه بیشتر توانمندی های دانش داده کاوی به عنوان روش برتر حل مسئله
  • آشنایی با توانمندی های علمی و کاربردی کشور در عرصه دانش داده کاوی
  • هم اندیشی دانشگاهیان ، دانش پژوهان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ها و مدیران و کارشناسان بخش های مختلف مرتبط با دانش داده کاوی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید