فراخوان مقاله

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست ، ۳ تا ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار می شود.

از تمامی صاحب نظران، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود در دومین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

محورهای اصلی کنفرانس بدین شرح می باشد:

  • صنعت و توسعه پایدار
  • توسعه پایدار شهری و روستایی
  • انرژی و آلودگی محیط زیست
  • آب، محیط زیست و توسعه پایدار
  • مدیریت اقتصاد سبز و توسعه پایدار
  • فضا و توسعه پایدار

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید