فراخوان مقاله

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، ۶ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران و شرکت پژوهشی طرود شمال در شهر بابلسر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)،از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در این همایش حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای برگزاری چهارمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • کارآفرینی
  •  مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
  •  مدیریت در شرکتهای(کسب وکارهای  کوچک و متوسط دانش بنیان
  •  ارتباط بین دانشگاه و صنعت (جامعه
  •  دانشگاههای نسل سوم(کار آفرین و ارزش آفرین
  • تجاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری) دانشگاهی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید