هفتمين شماره نشريه علمي پژوهشي اقيانوس‎شناسي منتشر شد

http://www.inio.ac.ir/DesktopModules/Articles/MakeThumbnail.aspx?Image=/Portals/0/mohamadi/oceanography%20vol%207%20final%20cover.jpg&w=400هفتمين شماره نشريه علمي پژوهشي اقيانوس‎شناسي، توسط موسسه ملي اقيانوس‎شناسي و با همكاري انجمن علوم و فنون دريايي ايران منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، در اين شماره از نشريه علمي پژوهشي اقيانوس‎شناسي، مقالاتي با عنوان «بررسي اثرات محيط کاري بر جذب و ماندگاري شغلي دريانوردان: مقايسه‌اي بين کشتي‌هاي تانکر، فله بر و کانتينربر»، «ارزيابي شرايط تكيه‌گاهي ساده‌سازي شده در اتصالات سكوهاي جك‌آپ»، «هيدروکربن‌هاي آروماتيک حلقوي (PAHs) در آب دريا در مناطق بين جزر و مدي سواحل استان بوشهر (خليج فارس)»، «بررسي بوم‌شناختي جمعيت ماكروبنتوزهاي منطقه‌ حفاظت‌شده خور گابريك در شهرستان جاسك (درياي عمان)»، «تاثير نوكلئوتيد موجود جيره بر فعاليت کمپلمان‌هاي C3 ،C4 و بازماندگي ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) پس از رويارويي با باکتري (Streptococcus iniae)»، «ترکيب طولي، رشد، مرگ ومير و سطح بهره‌برداري ماهي شير (Scomberomorus commerson) در آب‌هاي ساحلي استان بوشهر»، «شناسايي خيارهاي دريايي از نوع (Holothuroidea) در پهنه‌هاي جزر و مدي جزيره‌ي قشم (خليج فارس، ايران)»، رژيم غذايي بچه‌ ماهيان شبه شوريده از گونه‌هاي «Johnius bleangerii» و «Pennahia macrophthalamus» در آب‌هاي ساحلي استان خوزستان، ديده مي‎شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید