فصلنامه

دوفصلنامه تجهیزات و سیستم های انرژی

Energy Equipment and Systems is an internationally recognized multi-disciplinary scientific and engineering journal with a focus on the broad field of power generation systems.Energyequipsys is published semiannually in winter and summer of each year.

Manuscript may also address the specific problems/issues of: 

Fossil fuel power plants : energy saving strategies, process engineering and optimization, gas turbines, boilers, cooling towers, CCHP, power plant maintenance, combustion reacting flow
Wind energy : turbines, mechanical systems and controls
Biomass power plants : bioengineering and bioreactions
Geothermal energy : heat pumps, geysers and novel devices
Solar energy : photovoltaics and solar thermal converters
Energy conversion : fuel cells and novel devices
Renewable energy : identification and assessment of the resources

 

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه و شرایط ارسال دست نوشته های ارزشمند خود در این دوره فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی مجله مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

 [اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید