مقالات نخستين همايش بومي سازي مقررات ملي ساختمان منتشر شد

مقاله های نخستين همايش بومي سازي مقررات ملي ساختمان

مقاله های نخستين همايش بومي سازي مقررات ملي ساختمان

مجموعه مقالات نخستين همايش بومي سازي مقررات ملي ساختمان در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. نخستين همايش بومي سازي مقررات ملي ساختمان، 13 و 14 اردیبهشت 1391 توسط سازمان نظام مهندسی استان گلستان و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 38عنوان مقاله تخصصی شامل 482 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در نخستين همايش بومي سازي مقررات ملي ساختمان

 

بررسي تاثير عملكرد بناها برروند تغييرات اقليمي
ضرورت بازخواني فضاي باز مسكوني حياط دربومي سازي مقررات ملي س اختمان
ملاحظات بومي درساختار مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان
بررسي آثار اجراي مقررات ملي ساختمان بربافت شهري و معماري محلي مراغه
ارزيابي عوامل اقليمي درنوع ساخت و سازهاي شهري بررسي موردي شهرقوچان
ارايه الگويي براي طراحي ساخت و نگهداري ساختمان هاي سنگي
بهينه سازي مصرف مصالح سازه هاي فولادي و بتني با توجه به نوع سيستم سازه اي مطالعه موردي برروي يك ساختان چهارطبقه با پلان منظم
بررسي جامعيت مقررات ملي ساختمان و لزوم تدوين مقررات منطقه اي
تاثيرات عوامل محيطي اقليمي و بهره برداران ساختمان درنوع ساخت و ساز
بي هويتي، چالشي دربرابر ضوابط غيربومي
لزوم به كارگزيني ضوابط ساختماني مكان مند درجهت بهينه سازي مصرف انرژي
ضرورت زمان مندي مقررات مكان مند زمان فاكتوري غيرقابل حذف دربومي سازي مقررات ملي
بومي سازي مبحث 19 با الهام گيري از تكنيكهاي معماري بومي نمونه موردي: تكنيك نحوه ارتباط با زمين
معماري بومي مساكن سردسيري منطقه مورد مطالعه شهرستان خوي
ساخت مساكن مقاوم دربرابر آسيب هاي محيطي شهرستان خوي
ارائه الگوي طراحي مدل بهينه خانه هاي پسيو با الگوبرداري از معماري سنتي گرگان
تاثير بومي سازي مقررات ساختماني دربهبود شرايط اسكان قشركم درآمد
تاثير بومي سازي مقررات ملي ساختمان درمنظر شهري
تبيين اهميت و ابعاد معماري زمينه گرا دربومي سازي مقررات ملي ساختمان
ملاحظات اقليمي و منطقه اي درطراحي و اجرا
بررسي تاثير روشهاي طراحي شهري و طراحي اقليمي دربهينه سازي مصرف سوخت درساختمان
صنعتي سازي ساختمان ها با استفاده از سيستم هاي فوتوولتائيك درمناطق گرم و مرطوب
بررسي لزوم استفاده از مصالح بومي هراستان درساخت و سازها تاثير مصالح بوم آورد دركيفيت زندگي
ارائه بسته انرژي هاي تجديد پذير براي تامين درصدي از انرژي شهرستان گرگان
بومي سازي استانداردهاي محرميت درفضاهاي مسكوني با تاكيد برتعاليم اسلامي و فرهنگ ايراني
بهره گيري از مصالح بومي درطراحي نماهاي ساختمان هاي عمومي در فضاهاي شهري
تحليل جايگاه علوم رفتاري درمقررات مربوط به ساخت و ساز به عنوان يكي از ضرورت هاي بومي سازي
رويكرد جذب و حفظ انرژي درساختمان هاي اقليم سرد و بررسي نحوه تعميم آن درصنعت ساختماني معاصر كشور
بومي سازي تكنولوژي هاي نوين مديريت انرژي از طريق مقررات ملي ساختمان راهكاري مناسب دركاهش مصرف انرژي
لزوم دستيابي به معماري پايدار با ارايه مقررات بومي ساختمان
بررسي ويژگيهاي معماري سنتي و بومي مناطق كوهستاني و بحث مقاوم سازي آن دربرابر زلزله
بررسي تطبيقي مبحثچهارم مقررات ملي ساختمان دراقليم هاي مختلف
بومي سازي مقررات ملي ساختمان گامي درراستاي نيل به اهداف معماري پايدار
لزوم بوم گرايي درمبحث 19 مقررات ملي ساختمان
تاثيرات عوامل اقليمي درشكل وساخت مسكن درمناطق گرم و نيمه مرطوب ايران
ارائه مدلي جهت بهره گيري از الگوهاي بومي درمقررات ملي ساختمان با روش استدلال مبتني برمورد case based reasoning
مشاركت شهروندي و بومي سازي ضوابط نماي ساختمان ها و سيماي كالبدي شهرها
برنامه ريزي يكپارچه فضايي درسياست هاي توسعه بخش مسكن گامي بنيادين درفرايند بومي سازي بخش مسكن

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید