مجموعه مقالات همايش منطقه اي حسابداري در عصر فناوري اطلاعات

همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

مجموعه مقالات همايش منطقه اي حسابداري در عصر فناوري اطلاعات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. همايش منطقه اي حسابداري در عصر فناوري اطلاعات، 21 اردیبهشت 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 43 عنوان مقاله تخصصی شامل 557 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در همايش منطقه اي حسابداري در عصر فناوري اطلاعات

 

ارزيابي اثربحران مالي و نسبت P/E برعايدي متراكم سهام درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
ترتيب ارائه اطلاعات حسابرسي در عصر فناوري اطلاعات
ابعاد و نتايج ظهور بحران هاي اقتصادي و راههاي مديريت آن در عصر فناوري اطلاعات
جايگاه XBRL درگزارشگري مالي
حسابرسي اسناد مربوط به XBRL
پيش بيني ورشكستگي با بكارگيري شبكه هاي عصبي مصنوعي رويكردي تجربي و مقايسه دربازار سرمايه ايران
تاثير فناوري اطلاعات براثربخشي خروجيهاي حاصله از سيستم اطلاعات حسابداري
بررسي ارتباط شاخصهاي هيئت مديره با عملكرد سرمايه فكري شركت ها درشركت هاي منتخب پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
گزارشگري مالي و زبان تجاري گزارشگري توسعه پذير
كاهش عدم تقارن اطلاعاتي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
بررسي نقش فناوري اطلاعات در حرفه حسابداري و حسابرسي
جايگاه اطلاعات حسابداري درايران
مطلوبيت محتواي اطلاعاتي زبان گزارشگزي تجاري قابل گستزش بزاي سرمايه گذاران
حسابداري سبز بعنوان يك سيستم اطلاعاتي
بررسي ابعاد گزارشگري مالي مبتني بر وب ،كاركردها و مخاطرات آن براي ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري
نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منابع سازمان
وضعيت فعلي كاربرد فناوري XBRL در گزارشگري مالي
برنامه ي بايگاني داوطلبانه يsec با استفاده از XBRL و مزاياي به كارگيري XBRL
گزارشگري توسعه پايدار و زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL
نسل نوين برنامه ريزي منابع در موسسات و شركتها ي گستردهERP
كاربرد مدل JIT درسازمان هاي خدماتي
گزارشگري مالي درمحيط الكترونيكي شناخت و بكارگيري زبان گزارشگري تجاري گسترش پذير XBRL
جايگاه اطلاعات حسابداري در بودجه و بودجه ريزي ودلايل عدم نياز به استفاده از اين اطلاعات دربودجه ريزي از ديدگاه متخصصان
بررسي بحرانهاي مالي اخير بر بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتني بر تابع تفكيكي خطي
جايگاه و كاربرد فن آوريهاي نوين در حسابداري
اثرات پياده سازي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليتABC در تصميمات مديريتي در عصر اقتصاد ديجيتالي
مروري بر تكنيك هاي حسابداري مديريت در عصر فناوري اطلاعات
نقش زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير XBRL در حرفه حسابداري
درآمد بر زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير XBRL
ارتباط فناوري اطلاعات و ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري
زبان توسعه پذير گزارشگري مالي XBRL نيازها و كاركردها
و شفافيت ارائه اطلاعات XBRL
فزآيند پياده سازي زبان گزارشگزي مالي توسعه پذير
بهره برداري از تكنيكهاي كاربردي هوش مصنوعي در حسابداري و حسابرسي
امنيت اطلاعات سيستم هاي مالي و حسابدار ينوين
نقش اطلاعات حسابداري بر رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
نقش XBRL در حسابداري و استانداردگذاري
بررسي ابعاد و كاركردهاي زبان توسعه پذير گزارشگري مالي XBRL براي حرفه ي حسابدار ي
تاثير فناوري اطلاعات بر حرفه ي حسابداري
زبان گزارشگري توسعه پذير (XBRL)، آينده گزارشگري مالي
كارآفريني و نوآوري دو راه استراتژيك مواجهه با پيامدهاي بحران هاي مالي جهاني
زبان گزارشگري مالي توسعه پذير XBRL تحولي نو درگزارشگري مالي
زبان قابل گسترش گزارشگري مالي XBRL

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید