انتشار مقالات کنفرانس

انتشار مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت

مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت در تاریخ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی بوعلی در شهر تهران -دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۳۹عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۸۱۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در  همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت

بررسی واکنش بازار سیاه و بورس اوراق بهادار به تجارت الکترونیک
رویکردی استراتژیک در اثربخشی استانداردهای ملی بر صنعت راه و ساختمان با استفاده از CRM
تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مطالعه موردی: بانک قوامین
ارتباط ارزش طول عمر مشتری با ارزش سهام
بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران
بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بر اعتماد عمومی
نقش اعتیاد به کار بر تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی
بررسی رابطه فناوری اطلاعات با بهره وری سازمانی کارکنان بانک های دولتی شهرستان ایوان
تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی مطالعه در مورد: بازاریابی اجتماعی،رهیافتی مهم در رفتار اجتماعی
تأثیر نسبت استفاده دستگاه کارت خوان و خودپرداز وبه افزایش جذب سرمایه در بانک اقتصاد نوین
بررسی ارزش ادراک شده نسبت به رضایت مشتری
کارآفرینی و سرمایه اجتماعی
وضعیت سنجی رهبری خدمتگزار در محیط های آموزش عالی
تاثیر معاملات الکترونیکی در بنگاه مسکن
بررسی نقش حسابداری مدیریت دربازاریابی استراتژیک
موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها
بررسی نقش و تاثیر پدافند غیر عامل در مناطق عشایری استان ایلام
کارآفرینی دیجیتالی بارویکرد کسب وکار اینترنتی
مدیریت بحران وICT
ارتباط سنجی بین ارزش های پرسنلی با ساختار سازمانی در شعب بانک رفاه حوزه مرکزی شهر کرمان
برسی شیوه ی تعامل در مدیریت رفتار با مدل DISC و مدل تعاملی رهبران سازمان
ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری در مناطق عشایری استان ایلام
طراحی مدل شایستگی مدیریتی متناسب با الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت
مفهوم شناسی فرهنگ سازمانی
مروری بر سیر تکاملی سیستمهای اطلاعاتی درمانی: تاریخچه، تعاریف، مدل و ادبیات
بررسی رابطه هوش فرهنگی و مدیریت آشوب بین مدیران مدارس شهرستان کوهرنگ
نقش فناوری اطلاعات در اثربخشی معاملات خودرو
ارزیابی وضعیت مدیریت دانش بر اساس مدل ساختار مدیریت دانش در شهرداری منطقه یک تهران
بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت بحران با لحاظ نقش میانجی تکنولوژی مدیریت امور عشایر استان ایلام
بررسی نقش تعدیلکننده خودکارآمدی در رابطه بین فلات محتوای شغل و تعهد حرفهای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال ۳۱۳
مورد کاوی: گامهای طراحی و تولید نقشه دانش در سازمانهای کوچک
کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه بوعلی سینا
بررسی آثار فرهنگ سازمانی و مشارکت در بودجه بندی بر عملکرد مدیران دانشگاه صنعتی نوشیروانیبابل
ارائه فرایندی برای شناسایی، اندازهگیری و طبقهبندی سرمایههای فکری در سازمانها
ارائه مدل زمانبندی چرخش کاری به منظور حداقل سازی هزینه های خستگی وتخصیص کار با درنظرگیری منحنی یادگیری
فرهنگ کارآفرینی از منظر ویژگیهای شخصیتی افراد ریسک گریزی یا ریسک پذیری، نوآوری استقلال طلبی
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری و قصد خرید
تأثیر رهبری معنوی بر عملکرد کارکنان مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان ایلام
مطالعه تطبیقی تأثیر اجرای مدیریت دانش در زنجیره تأمین سازمانها
بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان
ارائه چارچوبی برای نظرکاوی در تجارت الکترونیک
جایگاه و نقش نگرش سیستمی در سازمان های هزاره سوم
مطالعه تطبیقی هوشمندی رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی
رابطه بین سبکهای تصمیمگیری و عملکرد رؤسای امور مالی مناطق یازدهگانه شرکت بررسی خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دانش
بررسی رابطه بین میزان تفکر استراتژیک مدیران و بانکداری الکترونیک در شعب چهاردهگانه بانک صادرات کرمان – حوزه انار
بررسی سبکهای تصمیمگیری رؤسای امور مالی مناطق یازدهگانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران در شعب چهاردهگانه بانک صادرات کرمان – حوزه انار.
اثار بازاریابی داخلی بر مشتری مداری در صنعت بیمه در استان گلستان شهرستان گرگان
یادگیری مبتنی بر تیم یک ضرورت انکارناپذیر در جوامع امروز
شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کارآفرینی با رویکرد روانشناسی
تاثیر یکپارچه سازی زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه: شرکت فرآورده های لبنی مانیزان شهرستان اسلام آباد غرب
انتخاب سامانه فرابارانداز مناسب در زنجیره تأمین به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
عوامل مؤثر بر نیات کارآفرینانه دانشجویان و نقش آموزش عالی در ارتقاء کارآفرینی
عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان نسبت به دریافت پیامکهای تبلیغاتی تبلیغات موبایلی در بانک صادرات سرپرستی جنوب تهران
بررسی رابطهی بین مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان
بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان شرکت پالایش گاز پارسیان
مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ جهت تحول فرهنگ
شناسایی موانع کارآفرینی و ارائه راه کارهای اثربخش مطالعه موردی شهرداری مشهد
برآورد توابع تقاضا نهاده ها و عرضه چغندرقند
عوامل سازمانی و مدیریتی موثر بر فساد اداری – مالی در سازمانهای دولتی
بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی خوب بر مشارکت عمومی شهروندان مطالعه موردی:شهرداری اردبیل
ارزیابی و اولویت بندی عناصر FMEA با استفاده از روش های AHP فازی و TOPSISفازی
برآورد تقاضای سفر حمل و نقل ریلی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: استان خوزستان
یادگیری مبتنی برتیم:تعامل و پاسخگویی با استفاده ازمدل مفهومی
یادگیری مبتنی بر تیم یک پدیده جدید در آموزش عصر امروز
تأثیر عوامل فرهنگی بر رابطه بین شخصیت و رفتارتسهیم دانش
تأثیر رفتارماکیاولی گرایانه بر فرسودگی شغلی کارکنان مطالعه موردی: بیمارستانهای استان گیلان
طراحی مدل ارزشیابی عملکرد کارکنان بر اساس الگوهای روانشناختی مطالعه موردی بانک صادرات کرمانشاه
بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی کارکنان سمنهای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد
بررسی توانمندسازی کارکنان در کاهش مقاومت در برابر تغییر سازمانی
نقش مدیریت دانش بر بهبود مدیریت ارتباط با مشتری در سازمانها
بررسی نقش توانمند سازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان ها
بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات بر اعتماد کارکنان بیمارستان ها به خدمات دولت الکترونیک
نقش چابکی سازمانی آموزش و پرورش در افزایش سطح چابکی سازمانی مدارس مطالعه موردی شهرستان تنکابن
بررسی رابطه بین خودکارآمدی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات آموزش و پرورش غرب استان مازندران
رابطه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان با فشار شغلی استرس در بین کارکنان شعب بانک تجارت خراسان شمالی
بررسی رابطه بین نوع شخصیت کارکنان بامیزان هوش هیجانی وفرسودگی هیجانی دردستگاههای اجرایی شهرسیرجان
بررسی وضعیت مدیریت دانش دبیران متوسطه رشته های علوم پایه شهرستان تنکابن
شناخت میزان تأثیر تفویض اختیار بر عملکرد در آموزش و پرورش شهرستان ایلام بر اساس کارت امتیازی متوازن
بررسی رابطه مهارت های انسانی با عملکرد مدیران مدارس شهرستان تنکابن
یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی راهکارهایی برای مدیریت در دنیای تکنولوژی و بازار رقابتی
بررسی عوامل موثر بر کاهش هزینه جابجایی و قصد مشتریان در استفاده از وبسایت و همراه بانک
مدیریت استراتژیک منابع انسانی درسازمان ها
تأثیر بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط
مطالعه اثرات کیفیت خدمات اینترنتی بر حفظ مشتری مطالعه موردی بانک ملی و صادرات شهرکرمانشاه
ضرورت و اهمیت مدیریت دانش و کاربرد آن به منظور افزایش مزیت رقابتی پایدار
مطالعه تاثیر کیفیت خدمات وبسایت بر ایجاد رابطه با مشتری مطالعه موردی بانک ملی و صادرات شهرکرمانشاه
کارآفرینی مردان فارغ التحصیل موانع وچالشها
عارضه یابی وتحلیل عوارض سیستم ارزیابی عملکردکارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان مطالعه موردی شرکت پتروشیمی اصفهان-بهار ۱۳۹۴
تعیین اثربخشی آموزش به شیوه نظریه انتخاب گلاسر بر مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدبهشتی مشهد
بررسی تأثیر فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر رضایت دانشجویان مطالعه موردی دانشگاه آزاد کرمان
مدیریت استعداد: بررسی تعاریف، رویکردها و ضرورت بکارگیری آن در سازمان ها
بررسی نقش اقتصادی ترویج در افزایش عملکرد محصولات کشاورزی ودر توسعه پایدار
مروری بر تاثیر پویایی و انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا بر سودآوری و ارزش شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورساوراق بهادارتهران
عوامل مؤثر در ایجاد و پیدایش سکوت سازمانی در سازمان
طراحی مدل تبیین جایگاه اخلاق حرفه ای در اثربخشی سازمان های دولتی
رابطه فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی در شرکت بهره برداری و پخش فراورده های نفتی جنوب
اهداف و چالش ها در انتقال تکنولوژی بهمراه اصول اساسی ساختار دولت الکترونیک
بررسی نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کار مقایسه ای در بین کشورهای آسیایی
مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران
جایگاه کارآفرینی در توسعهی اقتصادی جامعه
معرفی سیستم های اطلاعاتی جمع سپاری
اثربخشی برنامههای تقویت دقت و توجه و ادراک حسی- حرکتی بر بهبود عملکرد ریاضی
بررسی رابطه خدمات اینترنتی و خدمات بانکداری سبز
بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
بررسی رابطه تعهد عاطفی بر اعتماد به واسطه رفتار شهروندی سازمانی مطالعه موردی کارکنان ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور
بررسی عوامل مؤثر برموفقیت زنان کارآفرین
مقایسه تطبیقی شاخصهای محیط کسب و کار در ایران با ببرهای آسیا در سال ۱۰۲۵ کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان
واکاوی تأثیرپذیری بهبود عملکرد از ساختار سازمانی و استراتژیهای رقابتی مورد مطالعه شرکتهای فنآوری اطلاعات IT شهر تهران
ارزشیابی کتاب علومتجربی پایه هفتم از منظر همسویی با مولفههای برنامهدرسی ملی
بررسی رابطهی بین ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان مطالعه موردی: شرکت سیمان دورود
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی مطالعه موردی: شرکت سیمان دورود
بررسی تأثیر نظام های مدیریت منابع انسانی با عملکرد بالا بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه: مدیران ارشد و میانی دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی تاثیر توانمندسازی اعضای هیات علمی بر ارتقای کیفیت آموزش در مراکز توسعه آموزش علوم پزشکی
وضعیت سنجی هوش معنوی کارکنان آموزش و پرورش استان کرمانشاه
بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با هوش هیجانی در بین کارکنان شرکت توزیع نیروی برق اهواز
شناخت عوامل موثر بر ارتقاء زنان به سطوح عالی مدیریت با استفاده از نظریه مجموعههای راف
بررسی رابطه بین بیعدالتی سازمانی ادراک شده، حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی ادراک شده در بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان شهید فقیهی شیراز
بررسی نقش مدیریت پروژه در نحوه عملکرد سازمانی
شناسایی، تبیین و رتبهبندی موانع موجود در توسعه صادرات مرکبات و ارائه استراتژیهایی در جهت مقابله با آنها
بررسی پایداری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر
بررسی تابآوری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر
بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با سلامت سازمانی کارکنان گمرکات استانهای گلستان ومازندران
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین در مدیران مدارس مقطع ابتدایی آموزش وپرورش شهرستان گرگان
بررسی تاثیر مدیریت دانش و بازارمحوری بر عملکرد شرکت در بنگاه های کوچک استان مازندران
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مطالعه موردی منتخبی از کشورهای آسیایی
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هزینه شروع کسب و کار
بررسی تأثیر اشتراک دانش بر عملکرد سازمانی بواسطه نوآوری مورد مطالعه: مدیران میانی و عملیاتی دانشگاه فردوسی مشهد
نقش سرمایهاجتماعی و هوشفرهنگی در تبیین نگرش مدیران علومپزشکی نسبت به مدیریت جهادی
بررسی برخی از عوامل موثر بر تمایل به وفاداری الکترونیک در خرید آنلاین
آموزش کارآفرینی در مؤسسات آموزشی
اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی:پیش نیاز مدیریت اثربخش نیروی انسانی
بررسی کارآمدی گردش شغلی و رابطه آن با اعتمادسازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی مطالعه موردی: کارکنان شرکت آبفای شیراز
بررسی رابطه بین خودکارآمدی و گرایش به اشتراک دانش در بین کارمندان کتابخانه های دانشگاهی دانشگاههای دولتی استان خوزستان
بازاریابی در شرایط ممنوعیت تبلیغات مورد کاوی: صنعت دخانیات
بررسی تاثیر جهت گیری اهداف بر رفتارهای تسهیم دانش کارکنان
تحلیل محیط خارجی سازمان حمل و نقل ایران مطالعهی توصیفی-تحلیلی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید