فراخوان فصلنامه

فراخوان فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی

Infection, Epidemiology and Medicine (IEM) is a quarterly peer-reviewed, open access journal dedicated to the publication of manuscripts on topics concerning bacterial, fungal, parasitic and viral infections, including their epidemiology, molecular epidemiology, diagnosis, prevention and clinical management. This journal accepts Original Research, Brief Commu­nication, Case Report, Review and Letter to the Editor in the Major Topical Areas within the scope of journal which are listed below:

  • Epidemiology of infectious diseases
  • Microbial genotyping and molecular epidemiology
  • Antimicrobial chemotherapy and development of new antimicrobial drugs
  • Molecular mechanisms of antimicrobial resis­tance
  • Microbial toxins and virulence factors
  • &…

 

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه و شرایط ارسال دست نوشته های ارزشمند خود در این دوره فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی مجله مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

 

[اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید