مقاله های منتشر شده در اولين كنفرانس بين المللي دوچرخه شهري

مقاله های منتشر شده در اولين كنفرانس بين المللي دوچرخه شهري

مقاله های منتشر شده در اولين كنفرانس بين المللي دوچرخه شهري

مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي دوچرخه شهري در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید. اولين كنفرانس بين المللي دوچرخه شهري، 23 و 24 مهر 1390 توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. در این کنفرانس 60عنوان مقاله تخصصی شامل 781 صفحه منتشر گردیده است.  کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

 

لیست مقالات منتشر شده در اولين كنفرانس بين المللي دوچرخه شهري

 

 

بررسي متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مؤثر بر استفاده از دوچرخه در بين جوانان
دوچرخه سواري در لندن با نگاهي به طرح دوچرخه هاي كرايه اي
A Survey Existing and Desirable Status of Entrepreneurship in Sport of Iran from the View Point of Sport Experts
بررسي نقش پياده روي و دوچرخه سواري در حمل و نقل پايداري شهري
ارايه سيستم تركيبي دوچرخه و حمل و نقل عمومي و طراحي مسير يكپارچه دوچرخه با ديگر مدهاي حمل و نقل
بررسي نظري مفهوم پذيرش اجتماعي به كمك نظريه هاي تحليل رفتاري
نقش مديريت شهري در ميزان استفاده از دوچرخه در حمل و نقل درون شهري
استفاده از رزولور در اندازه گيري انرژي مصرفي در يك فرآيند انتقال خطي جرم نظير دوچرخه سوار در يك مسير شهري
موانع اجتماعي- رواني مؤثر بر استفاده از دوچرخه
قوانين و مقررات مربوط به دوچرخه سواري
انتخاب سيستم حمل و نقل مناسب در فواصل كوتاه و متوسط شهري با تأكيد بر شاخص هاي زيست محيطي
امكان سنجي استفاده از دوچرخه الكتريكي بعنوان يك جايگزين حمل و نقل خصوصي
بررسي نگرش و فرهنگ دوچرخه سواري بانوان در شهر تهران
بررسي و تدوين شاخصهاي استعداديابي دوچرخه سواران سربالارو مردان از ديدگاه مربيان برجسته كشور
دوچرخه الكتريكي
مسيرها و مناطق ويژه پياده و دوچرخه مطالعه موردي شهر مشهد
دوچرخه شهري و نقش آن در ارتقاء كيفيت زندگي شهري
طراحي استراتژيك سيستم هاي دوچرخه عمومي با محدوديت هاي سرويس دهي
طراحي وسيله حمل و نقل همگاني با ديدگاه طراحي كاربر محور
مقايسه اثر برنامه تمرينات ورزشي، دوچرخه سواري با دويدن استقامتي بر روي حداكثر اكسيژن مصرفي
احياء دوچرخه سواري، و حمل و نقل پايدار شهري با تاكيد بر توسعه پايدار شهر يزد
Bike sharing and cycling behaviors in Tehran (Case Study: District 8)
مدلسازي و مطالعه ديناميك حاكم بر دوچرخه
امكان سنجي ايجاد سيستم حمل و نقل دوچرخه مبتني بر تحليل الگوي تقاضاي سفر(مطالعه موردي: شهر اصفهان)
بررسي فرآيند پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك پروتكل كيوتو
امكان سنجي استفاده از دوچرخه در شهر تهران
استفاده تركيبي از دوچرخه همگاني و حمل و نقل همگاني(با تمركز بر مسيرهاي شيبدار)
بررسي پتانسيل خطر انواع ميدان براي عبور دوچرخه سواران
بررسي وضعيت سلامت عمومي ورزشكاران دوچرخه سوار
وابستگي مقبوليت يا عدم مقبوليت دوچرخه راه ها به مدل شهري
طراحي مسير ويژه دوچرخه سواري براي گردشگران در بافت تاريخي شهر يزد(LBT)
بررسي رفتارهاي پر خطر دوچرخه سواران و ارائه راهكارهاي رفع آنها
مسايل ايمني و ترافيكي گسترش استفاده از دوچرخه و ارائه راه حل
امكان سنجي ترويج استفاده از دوچرخه در حمل و نقل شهري
ارتباط و نقش مسير دوچرخه با اهداف سفر در شهر مشهد
تحليل پراكنش فضايي ايستگاه هاي دوچرخه سواري و تأثير آن بر گردشگري شهري«مطالعه موردي: شهر اصفهان»
طراحي خطوط ويژه مكمل دوچرخه براي شهروندان و گردشگران در كلان شهر شيراز
پيش شرط هاي طراحي مسير براي دوچرخه سواران
تاثير ورزش و استفاده از دوچرخه بر ميزان خستگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
فرهنگ سازي لازمه موفقيت طرحهاي در دست انجام دوچرخه سواري بعنوان وسيله حمل و نقل در شهر تهران با ارائه مدلهاي انجام شده در ساير كشورها
بررسي پارامترهاي موثر طرح دوچرخه در شهر تهران از ديدگاه كاربران
مقايسه كيفيت زندگي ورزشكاران ورزشهاي همگاني و قهرماني استان اصفهان
تعيين سوات در برنامه ريزي راهبردي براي كارآفريني در ورزش كشور
افزايش ايمني مسيرهاي ويژه دوچرخه سواري با استفاه از آسفالت رنگي
نقش دوچرخه به عنوان يك سيستم حمل و نقل عمومي
وضعيت موجود و ارائه الگوي استعداديابي در رشته دوچرخه سواري كورسي مردان ايران
پويايي محلات شهري در گرو طرحريزي محله با رويكرد قابليت دسترسي پياده و دوچرخه
ايجاد و تقويت فرهنگ دوچرخه بعنوان حافظ اقتصاد و محيط زيست: مطالعه اي جامعه شناختي
پارامترهاي طراحي ايستگاه كرايه اي دوچرخه، براي جزيره كيش با رويكرد كاربر محور
خلاصه اي از يافته ها و نتايج طرح پژوهشي تدوين سند چشم انداز و استراتژي توسعه دوچرخه سواري استان يزد
تحليل و بررسي نقش كاربري و طراحي شهري در نشاط اجتماعي
بررسي راهكار كاهش حجم ترافيك شهري به وسيله ايجاد مسيرهاي ويژه دوچه سواري (نمونه موردي بافت تاريخي شهر شيراز)
بررسي الگوها و تجربيات ساير ملل در زمينه دوچرخه هاي شهري
بررسي نقش دوچرخه در برنامه ريزي سيستم هاي حمل و نقل درون شهري و ارئه راهكارهاي افزايش مطلوبيت دوچرخه سواري
دوچرخه سواري، گزينه اصلي حمل و نقل پايدار و پيش نيازهاي مطالعاتي
اولويت بندي جانمايي ايستگاه هاي دوچرخه با استفاده از F-AHP و مقايسه آماري
ارزيابي تأثير اجتماعي طرح هاي دوچرخه اشتراكي، ارئه يك دستور كار تحقيقاتي
خطرات استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگي و دوچرخه سواري براي دوچرخه سواران
شناسايي مسيرهايي با پتانسيل بالاي حركت دوچرخه با توجه به تقاضاي سفر پيش بيني شده در شهر مشهد
Bicycle Lanes in the World

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید