برگزاري هفتمین سمينار فلسفه رسانه در دانشكده مطالعات جهان

http://fws.ut.ac.ir/Images/New/h-middle.jpgهفتمین  سمینار فلسفه رسانه سه شنبه 27 دی ماه در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می شود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، با نگاه فلسفه شناخت، فلسفه رسانه، دانشی است که “شناخت و علم رسانه ای” را مورد بحث و تحلیل قرار می دهد.

دیدگاه های جدید در حوزه فلسفه رسانه که برخاسته از حوزه فلسفه تحلیلی است، فلسفه رسانه را به عنوان “فهم عمیق” واقعیت های رسانه ای تفسیر می کند.

همایش فلسفه رسانه، تلاش دارد تا با پوشش موضوعات کمتر مطرح شده در ایران، بعد جدیدی به مطالعات حوزه فلسفه رسانه در ایران بدهد.

فلسفه عکس، فلسفه فضای مجازی، جعل هویت در فضای مجازی عناوین برخی سخنرانیهای پیش بینی شده برای همایش اعلام شده اند.

اطلاعات بیشتر درباره این همایش از طریق نشانی اینترنتی http://fws.ut.ac.ir/rtl/winNews.aspx?bgiId=619&From=NewsList&LanId=1 قابل دسترسی است .

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید