فراخوان ارسال مقاله به همایش

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران

همایش ملی فرآوری پتانسیل های ژئوپلیتیکی توسعه در کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران، ۲۷ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۵ توسط پژوهشگاه شاخص پژوه در شهر چابهار برگزار می شود.

از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه دست نوشته های ارزشمند خود حداکثر تا ۱۵ شهریور با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

محورهای همایش بدین شرح می باشد:

  • تبیین نقش موقعیت جغرافیایی اقیانوسی کشورها در توسعه ملی و اقتصاد دریامحور آنها    
  • پتانسیلها و مزیت های ژئوپلیتیکی کرانه های جنوب شرق ایران    
  • کرانه های جنوب شرق و قلمروسازی ایران در پهنه های آبی اقیانوسی بر پایه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها    
  • کرانه های اقیانوسی جنوب شرق و ظرفیتهای توسعه صنعتی ایران
  • سیاست گذاری و مدلسازی آمایش سرزمین و مدیریت بهینه سواحل جنوب شرق ایران    
  • کرانه های اقیانوسی جنوب شرق ایران و توسعه گردشگری داخلی و بین المللی  
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید