تغییر درزمان ارسال مقالات و برگزاری کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

http://www.bananews.ir/images/stories/elmi/hamayesh/1390/90-9-21-01.gifبه گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور، بنا به تشخیص شورای راهبردی “کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی”، زمان برگزاری این کنفرانس به 10 خردادماه سال 1391 تغییر کرده است.

بر این اساس آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات به 20 بهمن ماه 1390 و ارسال اصل مقالات نیز به 20 فرودین 1391 تغییر یافته است.

شایان ذکر است در صورت تمایل می‌توانید برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص تغییر برنامه کنفرانس به وب‌سایت www.valueworld.ir مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید