اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف

اولین همایش منطقه ای عملکرد و جایگاه شوراهای حل اختلاف، ۶ آبان ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز در شهر کردستان- شهرستان سقز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ از تمامی پژوهشگران،محققین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال مقالات کامل خود تا ۱۰ مهر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  •  فلسفه و مبنای شورای حل اختلاف
  • نقش شوراهای حل اختلاف در توسعه قضائی
  • جایگاه فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف
  • حدود صلاحیت ها در شورا های حل اختلاف بر مبنای قانون جدید
  • نحوه دادرسی در شوراهای حل اختلاف(قانون مداری یا قانون گریزی)
  •  عملکرد شوراهای حل اختلاف
  •  مراجع شبه قضائی مرتبط با شوراهای حل اختلاف
     

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید