حمایت از ۱۲ طرح پژوهشی در حوزه علوم پایه

کارگروه علوم پایه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در آخرین جلسه، حمایت از ۱۲ طرح پژوهشی را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ در تاریخ علم مسلمانان، علوم پایه همچون شیمی، فیزیک، ریاضی و آمار، زیست شناسی و علوم زمین از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در واقع این علوم نقش بنیان نظری و ارکان شاخه‌های دانش بشری و رشته‌های دانشگاهی را دارند. کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاری‌های قابل توجهی از طریق دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی در علوم پایه انجام داده‌اند و سرمایه گذاری در علوم پایه زمینه‌های توسعه صنعتی، علمی و فنی را گسترش داده است.

بر این اساس کارگروه علوم پایه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با تعیین عرصه‌های اولویت دار بر اساس اسناد بالادستی و نیاز کشورمان، به بررسی و ارزیابی طرح‌های پژوهشی پژوهشگران این حوزه می‌پردازد. اعضای این کارگروه از استادان برجسته و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های معتبر در رشته‌های ذیربط هستند.

در آخرین جلسه این کارگروه حمایت از ۱۲ طرح پژوهشی تصویب شد که این طرح‌ها در زمینه‌هایی همچون بیو شیمی، بیوانفورماتیک، شیمی معدنی، ریاضی، فیزیک، شیمی تجزیه و شیمی آلی هستند.

همچنین در جلسه کارگروه آلاینده‌های زیست محیطی و سلامت صندوق حمایت از پژوهشگران نیز از تعداد ۴ طرح داوری شده ۲ طرح با موضوع استفاده از بیوچار در کاهش فلزات سنگین فاضلاب‌ها و استفاده از مواد مؤثر بر انغوزه برای ساخت ظروف یکبار مصرف ضد میکروبی تصویب شدند.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید