آزمایش اولین ماهواره کوانتومی در فضا

مهندسان سنگاپوری و انگلیسی برای اولین بار یک ماهواره کوانتومی را آزمایش و به مدار ارسال کردند و اولین گام به سمت توسعه یک شبکه کوانتومی جهانی را برداشتند.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور ؛ مفهوم اینترنت کوانتومی جهانی هنوز در مراحل ابتدایی بوده اما دانشمندان بر این باورند که با وجود تجهیزات مناسب در فضا امری ممکن است.

کارشناسان از دانشگاه استراتکلاید و دانشگاه ملی سنگاپور(NUS) این ریزماهواره موسوم به SPEQS را به فضا فرستادند.

SPEQS شامل قطعاتی است که در ارتباطات کوانتومی و محاسبات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه در واقع جفت‌هایی از فوتون یا ذرات نور را تولید و اندازه گیری می‌کند.

نتایج آزمون اخیر نشان می‌دهد که SPEQS عملکرد درستی داشته و دستگاهی کارآمد است.

یافته های این پژوهش در مجله Physical Review Applied به چاپ رسیده است.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید